Uhlovodíky chemie test školní


Popis stránky

Uhlovodíky chemie test školní - chemické testy.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Uhlovodíky chemie test školní - chemické testy.
Chyba
 
1)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Charakteristická vlastnost, kterou mají téměř všechny uhlovodíky.
kapalnost
bezbarvost
hořlavost
 
2)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Uhlovodíky, které netvoří řetězec, ale kruh, se nazývají
uzavřené
základní
přirozené
cyklické
 
3)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bojí se jej především horníci.
methan
C3H8 – propan
toulen
C4H10 - butan
 
4)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber alkany
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
 
5)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bezbarvá kapalina, nerozpustná ve vodě, zapáchající jako ředidlo, hořlavá, způsobuje nádory.
methan
benzen
propan
acetylen
 
6)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší aren.
naftalen
uhlík
benzen
 
7)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Někdy se používá jako droga, charakteristicky zapáchající, poškozuje mozek.
bioplyn
toulen
autogen
methan
 
8)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Extrémně hořlavý plyn nejvíce používaný pro tepelně náročné svařování.
methan
acetylen
C7H8 - toluen
C4H10 - butan
 
9)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší uhlovodík, centrální atom je obklopen čtyřmi stejnými atomy jiného prvku.
propan
butan
ethan
methan
 
10)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se často při kempování do plynových spotřebičů.
bioplyn
methan
propan
propan-butan
 
11)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který,nebo které mají aromatické jádro?
CH4 – methan, C3H8 – propan, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
 
12)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Náhradní droga čichačů.
toulen
CH4 – methan
C10H8 – naftalen
acetylen
 
13)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Těžký plyn pohybující se těsně nad zemí, plní se do láhví pro plynové sporáky.
methan
helium
C4H10 - butan
propan-butan
 
14)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Směs acetylenu a kyslíku, používaná k řezání a sváření kovů.
polygen
duogen
autogen
monogen
 
15)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vzniká při fermentaci kejdy, ve chlévech.
methan
naftalen
butan
C3H8 – propan
 
16)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Autogen tvoří dvojice plynů - kyslík a?
methan
benzen
acetylen
C2H6 – ethan
 
17)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Látka, která vzniká rozkladem organických látek, je také považována za alternativní palivo.
bioplyn
močůvka
toulen
naftalen
 
18)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který, či které mají pouze jednoduché vazby?
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C6H6 – benzen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
 
19)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Prvek, který je základem všech organických látek.
benzen
vápník
uhlík
methan
 
20)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se k hubení šatních molů.
ethan
butan
naftalen
methan
 
21)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Aren, škodí zdraví, vyroben z černého uhlí, sublimuje při zahřívání, tvoří bílé krápníky.
naftalen
CH4 – methan
benzen
propan-butan
 
22)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Benzin je směs jakých uhlovodíků.
propanu, butanu a ethanu
kapalných
methanu a butanu
 
23)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber areny
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C3H8 – propan a C4H10 - butan

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 25,9110 sekundy
Dat:
2019-10-01 22:14:20 Nick: josé

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY