Uhlovodíky chemie test školní


Popis stránky

Uhlovodíky chemie test školní - chemické testy.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší aren.
benzen
naftalen
uhlík
 
2)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se k hubení šatních molů.
ethan
naftalen
butan
methan
 
3)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Někdy se používá jako droga, charakteristicky zapáchající, poškozuje mozek.
bioplyn
methan
autogen
toulen
 
4)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Prvek, který je základem všech organických látek.
benzen
uhlík
methan
vápník
 
5)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber alkany
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen
C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
 
6)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber areny
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C3H8 – propan a C4H10 - butan
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
 
7)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Benzin je směs jakých uhlovodíků.
methanu a butanu
kapalných
propanu, butanu a ethanu
 
8)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Charakteristická vlastnost, kterou mají téměř všechny uhlovodíky.
bezbarvost
hořlavost
kapalnost
 
9)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Směs acetylenu a kyslíku, používaná k řezání a sváření kovů.
duogen
monogen
autogen
polygen
 
10)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Aren, škodí zdraví, vyroben z černého uhlí, sublimuje při zahřívání, tvoří bílé krápníky.
benzen
propan-butan
CH4 – methan
naftalen
 
11)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bojí se jej především horníci.
C4H10 - butan
methan
C3H8 – propan
toulen
 
12)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který,nebo které mají aromatické jádro?
CH4 – methan
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
 
13)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Autogen tvoří dvojice plynů - kyslík a?
benzen
acetylen
C2H6 – ethan
methan
 
14)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Extrémně hořlavý plyn nejvíce používaný pro tepelně náročné svařování.
C4H10 - butan
methan
C7H8 - toluen
acetylen
 
15)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Uhlovodíky, které netvoří řetězec, ale kruh, se nazývají
základní
přirozené
cyklické
uzavřené
 
16)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší uhlovodík, centrální atom je obklopen čtyřmi stejnými atomy jiného prvku.
methan
ethan
butan
propan
 
17)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se často při kempování do plynových spotřebičů.
methan
propan
propan-butan
bioplyn
 
18)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Látka, která vzniká rozkladem organických látek, je také považována za alternativní palivo.
bioplyn
močůvka
toulen
naftalen
 
19)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který, či které mají pouze jednoduché vazby?
C6H6 – benzen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
 
20)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Těžký plyn pohybující se těsně nad zemí, plní se do láhví pro plynové sporáky.
methan
propan-butan
helium
C4H10 - butan
 
21)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bezbarvá kapalina, nerozpustná ve vodě, zapáchající jako ředidlo, hořlavá, způsobuje nádory.
acetylen
propan
benzen
methan
 
22)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Náhradní droga čichačů.
CH4 – methan
C10H8 – naftalen
toulen
acetylen
 
23)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vzniká při fermentaci kejdy, ve chlévech.
butan
C3H8 – propan
naftalen
methan

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 57,6659 sekundy
Dat:
2015-02-17 19:00:08 Nick: Mariana Kotrlová

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY