Sponzorované odkazy

Uhlovodíky chemie test školní


PopisSponzorované odkazy

Popis stránky

Uhlovodíky chemie test školní - chemické testy.

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Někdy se používá jako droga, charakteristicky zapáchající, poškozuje mozek.
autogen
bioplyn
toulen
methan
last  next  Top End
 
2)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bojí se jej především horníci.
toulen
C3H8 – propan
methan
C4H10 - butan
last  next  Top End
 
3)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který, či které mají pouze jednoduché vazby?
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C6H6 – benzen
last  next  Top End
 
4)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Prvek, který je základem všech organických látek.
vápník
uhlík
methan
benzen
last  next  Top End
 
5)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Benzin je směs jakých uhlovodíků.
propanu, butanu a ethanu
methanu a butanu
kapalných
last  next  Top End
 
6)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší uhlovodík, centrální atom je obklopen čtyřmi stejnými atomy jiného prvku.
methan
butan
ethan
propan
last  next  Top End
 
7)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který,nebo které mají aromatické jádro?
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
CH4 – methan, C3H8 – propan, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
last  next  Top End
 
8)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Náhradní droga čichačů.
CH4 – methan
acetylen
toulen
C10H8 – naftalen
last  next  Top End
 
9)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se často při kempování do plynových spotřebičů.
propan
bioplyn
methan
propan-butan
last  next  Top End
 
10)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Uhlovodíky, které netvoří řetězec, ale kruh, se nazývají
cyklické
uzavřené
základní
přirozené
last  next  Top End
 
11)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bezbarvá kapalina, nerozpustná ve vodě, zapáchající jako ředidlo, hořlavá, způsobuje nádory.
propan
acetylen
benzen
methan
last  next  Top End
 
12)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Těžký plyn pohybující se těsně nad zemí, plní se do láhví pro plynové sporáky.
methan
propan-butan
C4H10 - butan
helium
last  next  Top End
 
13)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Aren, škodí zdraví, vyroben z černého uhlí, sublimuje při zahřívání, tvoří bílé krápníky.
benzen
propan-butan
naftalen
CH4 – methan
last  next  Top End
 
14)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Charakteristická vlastnost, kterou mají téměř všechny uhlovodíky.
kapalnost
bezbarvost
hořlavost
last  next  Top End
 
15)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Látka, která vzniká rozkladem organických látek, je také považována za alternativní palivo.
močůvka
naftalen
bioplyn
toulen
last  next  Top End
 
16)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Autogen tvoří dvojice plynů - kyslík a?
C2H6 – ethan
methan
benzen
acetylen
last  next  Top End
 
17)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vzniká při fermentaci kejdy, ve chlévech.
C3H8 – propan
naftalen
butan
methan
last  next  Top End
 
18)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se k hubení šatních molů.
butan
naftalen
methan
ethan
last  next  Top End
 
19)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší aren.
benzen
uhlík
naftalen
last  next  Top End
 
20)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber alkany
C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen
last  next  Top End
 
21)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber areny
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C3H8 – propan a C4H10 - butan
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
last  next  Top End
 
22)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Směs acetylenu a kyslíku, používaná k řezání a sváření kovů.
autogen
monogen
duogen
polygen
last  next  Top End
 
23)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Extrémně hořlavý plyn nejvíce používaný pro tepelně náročné svařování.
C7H8 - toluen
acetylen
methan
C4H10 - butan

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 57,6659 sekundy
Dat:
2015-02-17 19:00:08 Nick: Mariana Kotrlová

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY