Sponzorované odkazy

Uhlovodíky chemie test školní


Popis stránky

Uhlovodíky chemie test školní - chemické testy.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Prvek, který je základem všech organických látek.
uhlík
benzen
methan
vápník
last     next      Top      End..
 
2)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se k hubení šatních molů.
butan
naftalen
methan
ethan
last     next      Top      End..
 
3)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Benzin je směs jakých uhlovodíků.
methanu a butanu
kapalných
propanu, butanu a ethanu
last     next      Top      End..
 
4)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Těžký plyn pohybující se těsně nad zemí, plní se do láhví pro plynové sporáky.
helium
propan-butan
C4H10 - butan
methan
last     next      Top      End..
 
5)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Extrémně hořlavý plyn nejvíce používaný pro tepelně náročné svařování.
acetylen
methan
C7H8 - toluen
C4H10 - butan
last     next      Top      End..
 
6)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Aren, škodí zdraví, vyroben z černého uhlí, sublimuje při zahřívání, tvoří bílé krápníky.
CH4 – methan
benzen
propan-butan
naftalen
last     next      Top      End..
 
7)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Autogen tvoří dvojice plynů - kyslík a?
methan
benzen
C2H6 – ethan
acetylen
last     next      Top      End..
 
8)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Směs acetylenu a kyslíku, používaná k řezání a sváření kovů.
polygen
autogen
duogen
monogen
last     next      Top      End..
 
9)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který,nebo které mají aromatické jádro?
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
last     next      Top      End..
 
10)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se často při kempování do plynových spotřebičů.
methan
bioplyn
propan
propan-butan
last     next      Top      End..
 
11)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Charakteristická vlastnost, kterou mají téměř všechny uhlovodíky.
kapalnost
hořlavost
bezbarvost
last     next      Top      End..
 
12)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Někdy se používá jako droga, charakteristicky zapáchající, poškozuje mozek.
toulen
bioplyn
autogen
methan
last     next      Top      End..
 
13)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší aren.
benzen
naftalen
uhlík
last     next      Top      End..
 
14)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který, či které mají pouze jednoduché vazby?
C6H6 – benzen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
last     next      Top      End..
 
15)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber areny
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C3H8 – propan a C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
last     next      Top      End..
 
16)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bojí se jej především horníci.
methan
toulen
C4H10 - butan
C3H8 – propan
last     next      Top      End..
 
17)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Látka, která vzniká rozkladem organických látek, je také považována za alternativní palivo.
naftalen
močůvka
bioplyn
toulen
last     next      Top      End..
 
18)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bezbarvá kapalina, nerozpustná ve vodě, zapáchající jako ředidlo, hořlavá, způsobuje nádory.
acetylen
methan
benzen
propan
last     next      Top      End..
 
19)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber alkany
C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen
last     next      Top      End..
 
20)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší uhlovodík, centrální atom je obklopen čtyřmi stejnými atomy jiného prvku.
propan
methan
butan
ethan
last     next      Top      End..
 
21)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Náhradní droga čichačů.
toulen
CH4 – methan
C10H8 – naftalen
acetylen
last     next      Top      End..
 
22)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vzniká při fermentaci kejdy, ve chlévech.
butan
methan
naftalen
C3H8 – propan
last     next      Top      End..
 
23)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Uhlovodíky, které netvoří řetězec, ale kruh, se nazývají
přirozené
cyklické
základní
uzavřené

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 57,6659 sekundy
Dat:
2015-02-17 19:00:08 Nick: Mariana Kotrlová

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY