Sponzorované odkazy

Uhlovodíky chemie test školní


Popis stránky

Uhlovodíky chemie test školní - chemické testy.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bojí se jej především horníci.
C3H8 – propan
C4H10 - butan
methan
toulen
last  next  Top End
 
2)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Benzin je směs jakých uhlovodíků.
propanu, butanu a ethanu
kapalných
methanu a butanu
last  next  Top End
 
3)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Náhradní droga čichačů.
C10H8 – naftalen
toulen
acetylen
CH4 – methan
last  next  Top End
 
4)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se často při kempování do plynových spotřebičů.
methan
propan-butan
propan
bioplyn
last  next  Top End
 
5)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Směs acetylenu a kyslíku, používaná k řezání a sváření kovů.
polygen
duogen
monogen
autogen
last  next  Top End
 
6)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Látka, která vzniká rozkladem organických látek, je také považována za alternativní palivo.
toulen
močůvka
naftalen
bioplyn
last  next  Top End
 
7)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Charakteristická vlastnost, kterou mají téměř všechny uhlovodíky.
kapalnost
hořlavost
bezbarvost
last  next  Top End
 
8)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vzniká při fermentaci kejdy, ve chlévech.
methan
butan
naftalen
C3H8 – propan
last  next  Top End
 
9)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Těžký plyn pohybující se těsně nad zemí, plní se do láhví pro plynové sporáky.
methan
C4H10 - butan
helium
propan-butan
last  next  Top End
 
10)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který, či které mají pouze jednoduché vazby?
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C6H6 – benzen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
last  next  Top End
 
11)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber alkany
C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
last  next  Top End
 
12)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Někdy se používá jako droga, charakteristicky zapáchající, poškozuje mozek.
autogen
methan
toulen
bioplyn
last  next  Top End
 
13)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Autogen tvoří dvojice plynů - kyslík a?
C2H6 – ethan
methan
benzen
acetylen
last  next  Top End
 
14)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší uhlovodík, centrální atom je obklopen čtyřmi stejnými atomy jiného prvku.
methan
butan
ethan
propan
last  next  Top End
 
15)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Extrémně hořlavý plyn nejvíce používaný pro tepelně náročné svařování.
acetylen
C4H10 - butan
methan
C7H8 - toluen
last  next  Top End
 
16)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Aren, škodí zdraví, vyroben z černého uhlí, sublimuje při zahřívání, tvoří bílé krápníky.
CH4 – methan
propan-butan
benzen
naftalen
last  next  Top End
 
17)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který,nebo které mají aromatické jádro?
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
CH4 – methan, C3H8 – propan, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan
last  next  Top End
 
18)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber areny
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C3H8 – propan a C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
last  next  Top End
 
19)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bezbarvá kapalina, nerozpustná ve vodě, zapáchající jako ředidlo, hořlavá, způsobuje nádory.
propan
acetylen
benzen
methan
last  next  Top End
 
20)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Prvek, který je základem všech organických látek.
benzen
uhlík
methan
vápník
last  next  Top End
 
21)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se k hubení šatních molů.
butan
naftalen
ethan
methan
last  next  Top End
 
22)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší aren.
uhlík
naftalen
benzen
last  next  Top End
 
23)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Uhlovodíky, které netvoří řetězec, ale kruh, se nazývají
uzavřené
základní
cyklické
přirozené

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 57,6659 sekundy
Dat:
2015-02-17 19:00:08 Nick: Mariana Kotrlová

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY