Uhlovodíky chemie test školníSponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Uhlovodíky chemie test školní - chemické testy.
Chyba
 
1)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší uhlovodík, centrální atom je obklopen čtyřmi stejnými atomy jiného prvku.
butan
methan
ethan
propan
last  next  Top End
 
2)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Látka, která vzniká rozkladem organických látek, je také považována za alternativní palivo.
močůvka
naftalen
toulen
bioplyn
last  next  Top End
 
3)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Někdy se používá jako droga, charakteristicky zapáchající, poškozuje mozek.
methan
toulen
autogen
bioplyn
last  next  Top End
 
4)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Těžký plyn pohybující se těsně nad zemí, plní se do láhví pro plynové sporáky.
propan-butan
methan
C4H10 - butan
helium
last  next  Top End
 
5)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Prvek, který je základem všech organických látek.
uhlík
methan
benzen
vápník
last  next  Top End
 
6)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bezbarvá kapalina, nerozpustná ve vodě, zapáchající jako ředidlo, hořlavá, způsobuje nádory.
propan
acetylen
methan
benzen
last  next  Top End
 
7)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který, či které mají pouze jednoduché vazby?
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C6H6 – benzen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
last  next  Top End
 
8)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší aren.
benzen
naftalen
uhlík
last  next  Top End
 
9)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bojí se jej především horníci.
methan
toulen
C4H10 - butan
C3H8 – propan
last  next  Top End
 
10)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Extrémně hořlavý plyn nejvíce používaný pro tepelně náročné svařování.
C4H10 - butan
acetylen
methan
C7H8 - toluen
last  next  Top End
 
11)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Směs acetylenu a kyslíku, používaná k řezání a sváření kovů.
duogen
polygen
autogen
monogen
last  next  Top End
 
12)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Aren, škodí zdraví, vyroben z černého uhlí, sublimuje při zahřívání, tvoří bílé krápníky.
propan-butan
benzen
CH4 – methan
naftalen
last  next  Top End
 
13)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Náhradní droga čichačů.
C10H8 – naftalen
toulen
CH4 – methan
acetylen
last  next  Top End
 
14)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který,nebo které mají aromatické jádro?
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan
CH4 – methan, C3H8 – propan, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
last  next  Top End
 
15)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Uhlovodíky, které netvoří řetězec, ale kruh, se nazývají
základní
uzavřené
cyklické
přirozené
last  next  Top End
 
16)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber alkany
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
last  next  Top End
 
17)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vzniká při fermentaci kejdy, ve chlévech.
naftalen
butan
methan
C3H8 – propan
last  next  Top End
 
18)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Charakteristická vlastnost, kterou mají téměř všechny uhlovodíky.
bezbarvost
hořlavost
kapalnost
last  next  Top End
 
19)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Benzin je směs jakých uhlovodíků.
propanu, butanu a ethanu
methanu a butanu
kapalných
last  next  Top End
 
20)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se často při kempování do plynových spotřebičů.
bioplyn
propan-butan
methan
propan
last  next  Top End
 
21)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se k hubení šatních molů.
butan
ethan
methan
naftalen
last  next  Top End
 
22)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Autogen tvoří dvojice plynů - kyslík a?
acetylen
benzen
methan
C2H6 – ethan
last  next  Top End
 
23)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber areny
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C3H8 – propan a C4H10 - butan
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 57,6659 sekundy
Dat:
2015-02-17 19:00:08 Nick: Mariana Kotrlová

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY
Sponzorované odkazy