Uhlovodíky chemie test školní


Popis stránky

Uhlovodíky chemie test školní - chemické testy.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Uhlovodíky chemie test školní - chemické testy.
Chyba
 
1)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Aren, škodí zdraví, vyroben z černého uhlí, sublimuje při zahřívání, tvoří bílé krápníky.
CH4 – methan
benzen
propan-butan
naftalen
 
2)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Někdy se používá jako droga, charakteristicky zapáchající, poškozuje mozek.
autogen
methan
bioplyn
toulen
 
3)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Extrémně hořlavý plyn nejvíce používaný pro tepelně náročné svařování.
C7H8 - toluen
methan
C4H10 - butan
acetylen
 
4)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který, či které mají pouze jednoduché vazby?
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C6H6 – benzen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
 
5)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Těžký plyn pohybující se těsně nad zemí, plní se do láhví pro plynové sporáky.
propan-butan
C4H10 - butan
methan
helium
 
6)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Benzin je směs jakých uhlovodíků.
propanu, butanu a ethanu
kapalných
methanu a butanu
 
7)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Prvek, který je základem všech organických látek.
uhlík
benzen
methan
vápník
 
8)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Látka, která vzniká rozkladem organických látek, je také považována za alternativní palivo.
močůvka
toulen
naftalen
bioplyn
 
9)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Směs acetylenu a kyslíku, používaná k řezání a sváření kovů.
autogen
polygen
monogen
duogen
 
10)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber areny
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C3H8 – propan a C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
 
11)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší uhlovodík, centrální atom je obklopen čtyřmi stejnými atomy jiného prvku.
methan
propan
butan
ethan
 
12)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který,nebo které mají aromatické jádro?
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
CH4 – methan
CH4 – methan, C3H8 – propan, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
 
13)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Náhradní droga čichačů.
toulen
acetylen
C10H8 – naftalen
CH4 – methan
 
14)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bojí se jej především horníci.
methan
C4H10 - butan
C3H8 – propan
toulen
 
15)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Charakteristická vlastnost, kterou mají téměř všechny uhlovodíky.
bezbarvost
kapalnost
hořlavost
 
16)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bezbarvá kapalina, nerozpustná ve vodě, zapáchající jako ředidlo, hořlavá, způsobuje nádory.
methan
propan
benzen
acetylen
 
17)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Uhlovodíky, které netvoří řetězec, ale kruh, se nazývají
přirozené
cyklické
základní
uzavřené
 
18)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se k hubení šatních molů.
naftalen
methan
butan
ethan
 
19)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Autogen tvoří dvojice plynů - kyslík a?
acetylen
C2H6 – ethan
methan
benzen
 
20)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vzniká při fermentaci kejdy, ve chlévech.
C3H8 – propan
methan
naftalen
butan
 
21)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se často při kempování do plynových spotřebičů.
propan-butan
methan
bioplyn
propan
 
22)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší aren.
uhlík
benzen
naftalen
 
23)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber alkany
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 51,8389 sekundy
Dat:
2019-09-02 15:59:57 Nick: Cz

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY