Uhlovodíky chemie test školní


Popis stránky

Uhlovodíky chemie test školní - chemické testy.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Těžký plyn pohybující se těsně nad zemí, plní se do láhví pro plynové sporáky.
methan
helium
propan-butan
C4H10 - butan
 
2)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se k hubení šatních molů.
methan
butan
ethan
naftalen
 
3)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Směs acetylenu a kyslíku, používaná k řezání a sváření kovů.
duogen
autogen
polygen
monogen
 
4)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se často při kempování do plynových spotřebičů.
propan-butan
propan
methan
bioplyn
 
5)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber alkany
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
 
6)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Aren, škodí zdraví, vyroben z černého uhlí, sublimuje při zahřívání, tvoří bílé krápníky.
naftalen
propan-butan
CH4 – methan
benzen
 
7)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Někdy se používá jako droga, charakteristicky zapáchající, poškozuje mozek.
autogen
toulen
methan
bioplyn
 
8)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Prvek, který je základem všech organických látek.
uhlík
vápník
benzen
methan
 
9)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Uhlovodíky, které netvoří řetězec, ale kruh, se nazývají
přirozené
základní
uzavřené
cyklické
 
10)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který,nebo které mají aromatické jádro?
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
CH4 – methan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
 
11)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší aren.
naftalen
uhlík
benzen
 
12)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Náhradní droga čichačů.
acetylen
C10H8 – naftalen
toulen
CH4 – methan
 
13)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vzniká při fermentaci kejdy, ve chlévech.
naftalen
butan
methan
C3H8 – propan
 
14)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Charakteristická vlastnost, kterou mají téměř všechny uhlovodíky.
kapalnost
bezbarvost
hořlavost
 
15)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Autogen tvoří dvojice plynů - kyslík a?
C2H6 – ethan
methan
acetylen
benzen
 
16)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bojí se jej především horníci.
C4H10 - butan
methan
C3H8 – propan
toulen
 
17)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Látka, která vzniká rozkladem organických látek, je také považována za alternativní palivo.
močůvka
naftalen
toulen
bioplyn
 
18)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který, či které mají pouze jednoduché vazby?
C6H6 – benzen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
 
19)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší uhlovodík, centrální atom je obklopen čtyřmi stejnými atomy jiného prvku.
butan
ethan
propan
methan
 
20)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Benzin je směs jakých uhlovodíků.
propanu, butanu a ethanu
kapalných
methanu a butanu
 
21)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bezbarvá kapalina, nerozpustná ve vodě, zapáchající jako ředidlo, hořlavá, způsobuje nádory.
acetylen
benzen
methan
propan
 
22)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber areny
C3H8 – propan a C4H10 - butan
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
 
23)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Extrémně hořlavý plyn nejvíce používaný pro tepelně náročné svařování.
C7H8 - toluen
C4H10 - butan
methan
acetylen

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY