Názvy sloučenin a modifikací


Popis stránky

Názvy sloučenin a modifikací - Triviální, technické a jiné názvy vyberte správná data.
This test using data from xantina.hyperlink.cz

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Názvy sloučenin a modifikací - Triviální, technické a jiné názvy vyberte správná data. Test - vyberte správnou hlavní složku k názvu
Test - vyberte správný popis k názvu
Chyba
 
1)

Voda bromová

brom (vodný roztok)
směs sirníku zinečnatého a síranu barnatého (krycí běloba)
oxid železitý - železná ruda s vydatností 70% hmotnostních železa
 
2)

Soda jedlá

hydrogenuhličitan sodný
ethanol (40 - 42 % vodný roztok)
hexakyanoželeznatan draselný
 
3)

Berlinská modř

hexakyanoželeznatan železitý
kapalná nebo tuhá slitina rtuti s jedním nebo několika kovy (Ag, Au, Cu, Sn, Cd, Pb, Tl aj.)
brom (vodný roztok)
 
4)

Skalice kobaltnatá

modifikace kyslíku
heptahydrát síranu kobaltnatého
heptahydrát síranu zinečnatého
 
5)

Mohrova sůl

sulfid zinečnatý
síran železnatoamonný
pentahydrát síranu měďnatého
 
6)

Sírné mleko

síra; suspenze síry, která se připravuje srážením
oxid hlinitý
směs konc. kys. dusičné a konc. kys. chlorovodíkové
 
7)

Arsenik

oxid křemičitý
oxid arsenitý
síran železnatoamonný
 
8)

Glauberova sůl

mechanická směs draselného ledku (75 %), síry (15 %) a dřevěného uhlí (10 %)
dekahydrát síranu sodného
deuteriumoxid (deuterium je izotop vodíku 2H)
 
9)

Sylvín

síra; vzniká sublimací síry
slitina s obsahem 58 – 66 % Cu, 11 – 26 % Ni, zbytek Zn
chlorid draselný
 
10)

Galenit

vodný roztok manganistanu draselného a uhličitanu sodného
sulfid olovnatý
dihydrogenfosforečnan vápenatý
 
11)

Sůl kamenná

chlorid sodný
chlorid rtuťný
uhličitan vápenatý
 
12)

Sádra

destilační zbytek z atmosférické destilace ropy
hemihydrát síranu vápenatého
hydroxid sodný

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 35,420 sekundy
Dat:
2019-09-30 15:07:46 Nick: josé

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY