Sponzorované odkazy

Názvy sloučenin a modifikací


Popis stránky

Názvy sloučenin a modifikací - Triviální, technické a jiné názvy vyberte správná data.
Sponzorované odkazy
This test using data from xantina.hyperlink.cz

Test

00:00:00 

Test - vyberte správnou hlavní složku k názvu
Test - vyberte správný popis k názvu
Chyba
 
1)

Apatit

fluorotrifosforečnan vápenatý
hexakyanoželeznatan draselný
ethanol (40 - 42 % vodný roztok)
last  next  Top End
 
2)

Sublimat

oxid železitý - železná ruda s vydatností 70% hmotnostních železa
chlorid rtuťnatý
uhličitan vápenatý
last  next  Top End
 
3)

Austenit

oxid vápenatý
tuhý roztok uhlíku v železe
uhličitan vápenatý
last  next  Top End
 
4)

Kryolit

hexafluorohlinitan sodný
tuhý roztok uhlíku v železe
tetrajodortuťnatan mědný
last  next  Top End
 
5)

Sfalerit

modifikace uhlíku
sulfid zinečnatý
oxid křemičitý
last  next  Top End
 
6)

Malta

slitina hliníku s mědí, hořčíkem a manganem
oxid křemičitý
směs hašeného vápna, písku a vody
last  next  Top End
 
7)

Voda vápenná

hydroxid vápenatý (vodný roztok)
sulfid zinečnatý
chlorid rtuťnatý
last  next  Top End
 
8)

Vápno dusíkaté

kyanamid vápenatý
oxid křemičitý
dusičnan draselný
last  next  Top End
 
9)

Běloba titanová

obsahuje obvykle 65 – 75 % methanu, 25 – 35 % oxidu uhličitého a menší množství vodíku, dusíku a sulfanu.
oxid titaničitý
ethanol (40 - 42 % vodný roztok)
last  next  Top End
 
10)

Berlinská modř

vodný roztok manganistanu draselného a uhličitanu sodného
oxid křemičitý
hexakyanoželeznatan železitý
last  next  Top End
 
11)

Lučavka Leffortova ("lučavka obracená")

chlorid rtuťnatý
tetrajodortuťnatan draselný
3 díly konc. kys. dusičné a 1 díl konc. kys. Chlorovodíkové
last  next  Top End
 
12)

Skalice bílá

heptahydrát síranu zinečnatého
dihydrogenfosforečnan vápenatý ve směsi se síranem vápenatým
nitrosločeniny ve směsích s ledkem amonným

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 13,739 sekundy
Dat:
2017-09-24 21:01:40 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY