Názvy sloučenin a modifikací


Popis stránky

Názvy sloučenin a modifikací - Triviální, technické a jiné názvy vyberte správná data.
Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from xantina.hyperlink.cz

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Názvy sloučenin a modifikací - Triviální, technické a jiné názvy vyberte správná data. Test - vyberte správnou hlavní složku k názvu
Test - vyberte správný popis k názvu
Chyba
 
1)

Ledek chilský

3 díly konc. kys. dusičné a 1 díl konc. kys. Chlorovodíkové
chlorid rtuťný
dusičnan sodný
 
2)

Kalomel

pentahydrát síranu měďnatého
oxid křemičitý
chlorid rtuťný
 
3)

Dural

kyanamid vápenatý
slitina hliníku s mědí, hořčíkem a manganem
chlorid rtuťnatý
 
4)

Vodka

ethanol (40 - 42 % vodný roztok)
dusičnan stříbrný
chlorid amonný
 
5)

Lučavka Leffortova ("lučavka obracená")

chroman barnatý
síra
3 díly konc. kys. dusičné a 1 díl konc. kys. Chlorovodíkové
 
6)

Sfalerit

sulfid zinečnatý
hemihydrát síranu vápenatého
oxid křemičitý
 
7)

Skalice bílá

heptahydrát síranu zinečnatého
sulfid zinečnatý
hexakyanoželezitan draselný
 
8)

Skalice modrá(kada, modrý nickamínek)

oxid zinečnatý
pentahydrát síranu měďnatého
heptahydrát síranu kobaltnatého
 
9)

Amalgam

dusičnan draselný
kapalná nebo tuhá slitina rtuti s jedním nebo několika kovy (Ag, Au, Cu, Sn, Cd, Pb, Tl aj.)
nitrosločeniny ve směsích s ledkem amonným
 
10)

Malta

destilační zbytek z vakuové destilace ropy
směs hašeného vápna, písku a vody
polytrifluorchlorethylen
 
11)

Blejno zinkové (sfalerit)

ethanol (40 - 42 % vodný roztok)
heptahydrát síranu železnatého
sulfid zinečnatý
 
12)

Pyrosíran

uhličitan železnatý;
disíran
dusičnan stříbrný

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 35,420 sekundy
Dat:
2019-09-30 15:07:46 Nick: josé

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet