Názvy sloučenin a modifikací


Popis stránky

Názvy sloučenin a modifikací - Triviální, technické a jiné názvy vyberte správná data.
This test using data from xantina.hyperlink.cz

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Názvy sloučenin a modifikací - Triviální, technické a jiné názvy vyberte správná data. Test - vyberte správnou hlavní složku k názvu
Test - vyberte správný popis k názvu
Chyba
 
1)

Amalgam

hydroxid sodný
kapalná nebo tuhá slitina rtuti s jedním nebo několika kovy (Ag, Au, Cu, Sn, Cd, Pb, Tl aj.)
tetrajodortuťnatan draselný
 
2)

Ledek draselný

hexakyanoželeznatan železnatý
disíran
dusičnan draselný
 
3)

Teflon (PTFE)

polytetrafluorethylen
uhličitan vápenatý
chlorid rtuťný
 
4)

Lapis

kapalná nebo tuhá slitina rtuti s jedním nebo několika kovy (Ag, Au, Cu, Sn, Cd, Pb, Tl aj.)
ztavená směs dusičnanu stříbrného a draselného
trichlormethan
 
5)

Mazut

chlorid sodný
sulfid zinečnatý
destilační zbytek z atmosférické destilace ropy
 
6)

Lučavka královská

1 díl konc. kys. dusičné a 3 díly konc. kys. Chlorovodíkové
dusičnan sodný
slitina hliníku s mědí, hořčíkem a manganem
 
7)

Diamant

směs hašeného vápna, písku a vody
destilační zbytek z atmosférické destilace ropy
modifikace uhlíku
 
8)

Sírné mleko

destilační zbytek z atmosférické destilace ropy
síra; suspenze síry, která se připravuje srážením
disíran
 
9)

Okr chromový

oxid chromitý
dihydrogenfosforečnan vápenatý ve směsi se síranem vápenatým
modifikace uhlíku
 
10)

Pekelní nickamínek

dusičnan stříbrný
síran vapenatý
oxid křemičitý
 
11)

Borax

oxid křemičitý
tetraboritan sodný
disíran

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 35,420 sekundy
Dat:
2019-09-30 15:07:46 Nick: josé

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY