Sponzorované odkazy

Názvy sloučenin a modifikací


PopisSponzorované odkazy

Popis stránky

Názvy sloučenin a modifikací - Triviální, technické a jiné názvy vyberte správná data.
This test using data from xantina.hyperlink.cz

Test

00:00:00 

Test - vyberte správnou hlavní složku k názvu
Test - vyberte správný popis k názvu
Chyba
 
1)

Litina

slitina železa s více než 2,1 % uhlíku
slitina hliníku s mědí, hořčíkem a manganem
oxid zinečnatý
last  next  Top End
 
2)

Amatol(y)

oxid olovnato-olovičitý
nitrosločeniny ve směsích s ledkem amonným
oxid železitý - železná ruda s vydatností 70% hmotnostních železa
last  next  Top End
 
3)

Aqua regia

směs konc. kys. dusičné a konc. kys. chlorovodíkové
brom (vodný roztok)
chlorid amonný
last  next  Top End
 
4)

Teflon (PTFE)

fluorid vápenatý
polytetrafluorethylen
fluorotrifosforečnan vápenatý
last  next  Top End
 
5)

Borax

tetraboritan sodný
disulfid železnatý (krychlový nerost)
heptahydrát síranu nikelnatého
last  next  Top End
 
6)

Dynamit

křemelinová hlinka napuštěná nitroglycerinem
dekahydrát síranu sodného
síran železnatoamonný
last  next  Top End
 
7)

Kazivec

dihydrát síranu vápenatého
fluorid vápenatý
hydroxid draselný
last  next  Top End
 
8)

Vápno dusíkaté

dusičnan stříbrný
slitina železa s více než 2,1 % uhlíku
kyanamid vápenatý
last  next  Top End
 
9)

Ozon

modifikace kyslíku
disíran
3 díly konc. kys. dusičné a 1 díl konc. kys. Chlorovodíkové
last  next  Top End
 
10)

Lučavka Leffortova ("lučavka obracená")

3 díly konc. kys. dusičné a 1 díl konc. kys. Chlorovodíkové
oxid vápenatý
chroman olovnatý
last  next  Top End
 
11)

Elektrum

nitrosločeniny ve směsích s ledkem amonným
chroman barnatý
přírodní slitina ryzího zlata se stříbrem v poměru 4 : 1
last  next  Top End
 
12)

Diamant

síran železnatoamonný
modifikace uhlíku
dekahydrát síranu sodného

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 13,739 sekundy
Dat:
2017-09-24 21:01:40 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY