Názvy sloučenin a modifikací


Popis stránky

Názvy sloučenin a modifikací - Triviální, technické a jiné názvy vyberte správná data.
This test using data from xantina.hyperlink.cz

Test

 
Všechny otázky

Test - vyberte správnou hlavní složku k názvu
Test - vyberte správný popis k názvu
Chyba
 
1)

Kryolit

hexafluorohlinitan sodný
tetrajodortuťnatan mědný
uhličitan sodný
 
2)

Vápno hašené

hydroxid vápenatý (vodní suspenze)
kyanamid vápenatý
hydroxid vápenatý
 
3)

Ledek chilský

dusičnan sodný
oxid křemičitý
chroman barnatý
 
4)

Vápno dusíkaté

chlorid rtuťnatý
kyanamid vápenatý
hydroxid vápenatý
 
5)

Mydlo sklařské

síran železnatoamonný
oxid manganičitý
ethanol (40 - 42 % vodný roztok)
 
6)

Lithopon

oxid zinečnatý
oxid křemičitý
směs sirníku zinečnatého a síranu barnatého (krycí běloba)
 
7)

Ocelek

dekahydrát síranu sodného
chlorid rtuťnatý
uhličitan železnatý;
 
8)

Diamant

modifikace uhlíku
oxid křemičitý
disíran
 
9)

Chromová zeleň

hydroxid železitý
hydroxid vápenatý
oxid chromitý
 
10)

Skalice bílá

heptahydrát síranu zinečnatého
síran železnatoamonný
destilační zbytek z vakuové destilace ropy
 
11)

Dynamit

křemelinová hlinka napuštěná nitroglycerinem
hydroxid železitý
fluorid vápenatý
 
12)

Baryt

oxid olovnato-olovičitý
dvou- i vícesložková slitina mědi s jinými kovy (cín, olovo, hliník) kromě zinku
síran barnatý

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 13,739 sekundy
Dat:
2017-09-24 21:01:40 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY