Sponzorované odkazy

Názvy sloučenin a modifikací


Popis stránky

Názvy sloučenin a modifikací - Triviální, technické a jiné názvy vyberte správná data.
Sponzorované odkazy
This test using data from xantina.hyperlink.cz

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Test - vyberte správnou hlavní složku k názvu
Test - vyberte správný popis k názvu
Chyba
 
1)

Soda

oxid manganičitý
uhličitan sodný
oxid křemičitý
last      next    Top       End...
 
2)

Sírné mleko

chlorid sodný, nasycený roztok
polytrifluorchlorethylen
síra; suspenze síry, která se připravuje srážením
last      next    Top       End...
 
3)

Anhydrit

směs hašeného vápna, písku a vody
chlorid amonný
síran vapenatý
last      next    Top       End...
 
4)

Glauberova sůl

dekahydrát síranu sodného
hydroxid sodný
chlorid rtuťný
last      next    Top       End...
 
5)

Kryolit

hexafluorohlinitan sodný
oxid vápenatý
dihydrogenfosforečnan vápenatý ve směsi se síranem vápenatým
last      next    Top       End...
 
6)

Apatit

fluorotrifosforečnan vápenatý
dusičnan draselný
disíran
last      next    Top       End...
 
7)

Salajka

uhličitan sodný
brom (vodný roztok)
heptahydrát síranu železnatého
last      next    Top       End...
 
8)

Fosgen

trijodmethan
dichlorid kyseliny uhličité
polytetrafluorethylen
last      next    Top       End...
 
9)

Louh sodný

disulfid železnatý (kosočtverečný nerost)
hydroxid sodný
uhličitan železnatý;
last      next    Top       End...
 
10)

Činidlo Bayerovo

oxid arsenitý
vodný roztok manganistanu draselného a uhličitanu sodného
chroman olovnatý
last      next    Top       End...
 
11)

Běloba titanová

oxid titaničitý
dvou- i vícesložková slitina mědi s jinými kovy (cín, olovo, hliník) kromě zinku
fluorid vápenatý
last      next    Top       End...
 
12)

Vápenec

heptahydrát síranu železnatého
uhličitan vápenatý
hydroxid sodný

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 13,739 sekundy
Dat:
2017-09-24 21:01:40 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY