Názvy sloučenin a modifikací


Popis stránky

Názvy sloučenin a modifikací - Triviální, technické a jiné názvy vyberte správná data.
Tipy na dárky
This test using data from xantina.hyperlink.cz

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Názvy sloučenin a modifikací - Triviální, technické a jiné názvy vyberte správná data. Test - vyberte správnou hlavní složku k názvu
Test - vyberte správný popis k názvu
Chyba
 
1)

Lithopon

směs sirníku zinečnatého a síranu barnatého (krycí běloba)
chlorid sodný
tetrajodortuťnatan draselný
 
2)

Sylvín

heptahydrát síranu zinečnatého
kyselina boritá (vodný roztok)
chlorid draselný
 
3)

Kalomel

hydroxid sodný
chlorid rtuťný
tuhý roztok uhlíku v železe
 
4)

Ocet

chlorid rtuťnatý
uhličitan vápenatý
octová kyselina (ethanová kyselina)
 
5)

Skalice kobaltnatá

hexakyanoželeznatan draselný
modifikace uhlíku
heptahydrát síranu kobaltnatého
 
6)

Sůl žlutá krevní

obsahuje obvykle 65 – 75 % methanu, 25 – 35 % oxidu uhličitého a menší množství vodíku, dusíku a sulfanu.
deuteriumoxid (deuterium je izotop vodíku 2H)
hexakyanoželeznatan draselný
 
7)

Vápno nehašené (pálené)

obsahuje obvykle 65 – 75 % methanu, 25 – 35 % oxidu uhličitého a menší množství vodíku, dusíku a sulfanu.
oxid vápenatý
síra; vzniká sublimací síry
 
8)

Sůl kuchyňská

sulfid rtuťnatý
dichlorid kyseliny uhličité
chlorid sodný
 
9)

Apatit

fluorotrifosforečnan vápenatý
přírodní slitina ryzího zlata se stříbrem v poměru 4 : 1
hydroxid vápenatý (vodný roztok)
 
10)

Ledek chilský

dusičnan stříbrný
oxid vápenatý
dusičnan sodný
 
11)

Čpavek

modifikace uhlíku
nitrosločeniny ve směsích s ledkem amonným
amoniak
 
12)

Skalice zelená

heptahydrát síranu železnatého
kyanamid vápenatý
uhličitan železnatý;

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 35,420 sekundy
Dat:
2019-09-30 15:07:46 Nick: josé

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet