Názvy sloučenin a modifikací


Popis stránky

Názvy sloučenin a modifikací - Triviální, technické a jiné názvy vyberte správná data.
Tipy na dárky
This test using data from xantina.hyperlink.cz

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Názvy sloučenin a modifikací - Triviální, technické a jiné názvy vyberte správná data. Test - vyberte správnou hlavní složku k názvu
Test - vyberte správný popis k názvu
Chyba
 
1)

Sůl glauberova

chlorid sodný
dekahydrát síranu sodného
oxid železitý - železná ruda s vydatností 70% hmotnostních železa
 
2)

Sádrovec

dichlorid kyseliny uhličité
obsahuje obvykle 65 – 75 % methanu, 25 – 35 % oxidu uhličitého a menší množství vodíku, dusíku a sulfanu.
dihydrát síranu vápenatého
 
3)

Vodka

slitina železa s více než 2,1 % uhlíku
3 díly konc. kys. dusičné a 1 díl konc. kys. Chlorovodíkové
ethanol (40 - 42 % vodný roztok)
 
4)

Galenit

oxid křemičitý
sulfid olovnatý
heptahydrát síranu zinečnatého
 
5)

Okr chromový

oxid titaničitý
oxid chromitý
oxid železnato-železitý
 
6)

Křemen

oxid křemičitý
oxid železnato-železitý
oxid chromitý
 
7)

Skalice kobaltnatá

směs konc. kys. dusičné a konc. kys. chlorovodíkové
dihydrogenfosforečnan vápenatý ve směsi se síranem vápenatým
heptahydrát síranu kobaltnatého
 
8)

Sfalerit

sulfid zinečnatý
chlorid sodný, nasycený roztok
fluorotrifosforečnan vápenatý
 
9)

Voda bromová

heptahydrát síranu zinečnatého
brom (vodný roztok)
kyselina chlorovodíková
 
10)

Teflon (PTFE)

dihydrogenfosforečnan vápenatý ve směsi se síranem vápenatým
polytetrafluorethylen
hydroxid vápenatý (vodní suspenze)
 
11)

Asfalt

destilační zbytek z vakuové destilace ropy
kyanamid vápenatý
tetrajodortuťnatan mědný

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 35,420 sekundy
Dat:
2019-09-30 15:07:46 Nick: josé

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet