Zlato test


Popis stránky

Zlato test Test z chemie.


This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Zlato test Test z chemie.
Chyba
 
1)Zlato
Jakou má barvu?
červenou
stříbrnou
žlutou
 
2)Zlato
Zlato je v zemské kůře
značně vzácným prvkem
hojným prvkem
 
3)Zlato
Nejbohatší světová naleziště zlata jsou
v jižní Africe, na Uralu, v Austrálii
v Jižní a Severní Americe a v Číně
v Indii, Pákistánu a Íránu
 
4)Zlato
Od kdy je používáno člověkem?
bylo objeveno až v 18.století
od středověku
již od starověku
 
5)Zlato
Jak se mechanicky zpracovává?
dobře, je velmi kujné a měkké
špantě, je velmi křehké
 
6)Zlato
Jak je odolné proti atmosférické korozi?
špatně
velmi dobře
 
7)Zlato
K čemu se tento kov nejvíce využíval?
pro výrobu dekorativních předmětů a šperků a jako měnová záruka při emisích bankovek
zlato mělo vždy uplatnění pouze, jako materiál na výrobu šperků
v dávnověku na výrobu nástrojů
 
8)Zlato
Má zlato uplatnění v elektrotechnickém průmyslu?
ne, je příliš drahé
ano, je dobrým vodičem elektrického proudu
 
9)Zlato
Z běžných anorganických kyselin zlato reaguje pouze
se směsí koncentrované kyseliny dusičné (HNO3) a kyseliny chlorovodíkové (HCl) v poměru 1:3
s kyselinou fosforečnou
s kyselinou sírovou
 
10)Zlato
Co označuje latinský název AQUA REGIA?
lučavku královskou, která dokáže rozpustit zlato
lučavku sírovou, která dokáže rozpustit zlato
lučavku dusičnou, která dokáže rozpustit zlato
 
11)Zlato
Jak zlato reaguje se rtutí?
při dlouhodobém kontaktu zlata se rtutí vznikne na povrchu zlata stříbrný povlak
zlato se ve rtuti rozpadne na malé krystaly o délce stěny asi 1 mm
při kontaktu zlata se rtutí velmi snadno vzniká zvláštní roztok zlata ve rtuti
 
12)Zlato
Jak se nazývá slitina zlata se stříbrem
elektrum
elektron
elektra
 
13)Zlato
Jak se nazývají kapalné nebo pevné slitiny rtuti?
amalgaty
amalgámy
amalgany
 
14)Zlato
Jak se dá získat zlato obsažené v roztoku rtuti?
filtrací
směs se nechá odstát, zlato je lehčí a vytvoří vrstvu na hladině rtuti, kterou je pak odsána
zahřátím směsi na 300°C a odpařením rtuti
 
15)Zlato
Co je to rýžování zlata?
odstraňování lechčích částí horniny (písku) pomocí proudu vody
odstraňování nežádoucích příměsí z rožhaveného (tekutého) zlata
 
16)Zlato
Chemická značka zlata
Am
Ar
Au
 
17)Zlato
Latinský název zlata
Argentum
Arsenicum
Aurum
 
18)Zlato
Anglický název
Gold
God
Good
 
19)Zlato
Atomové číslo
79
63
7
 
20)Zlato
Relativní atomová hmotnost
196,97 amu
93,546 amu
3,546 amu
 
21)Zlato
Skupenství při +20°C
Kapalné
Pevné
Plynné
 
22)Zlato
Tvrdost
6 (Mohsova stupnice)
2,5 (Mohsova stupnice)
7 (Mohsova stupnice)
 
23)Zlato
Teplota tání
250,62 °C, tj. 523,77 K
1337,33 K (1064,18 °C)
2 562 °C, tj. 2835 K
1 084,62 °C, tj. 1 357,77 K
 
24)Zlato
Teplota varu
725,62 °C, tj. 998,77 K
1 084,62 °C, tj. 1 357,77 K
3129 K (2856 °C)
2 562 °C, tj. 2835 K
 
25)Zlato
Elektronegativita (Pauling)
2,54
3,7
0,2
 
26)Zlato
Hustota
19,30 g/cm³
8,960 g.cm³
16,78 g.cm³
11,741 g.cm³
 
27)Zlato
Měrný elektrický odpor při 20 °C
3,78 nΩ·m
22,14 µΩ·m
2,78 nΩ·m
16,78 nΩ·m
 
28)Zlato
Teplotní součinitel elektrického odporu
2,0068 K-1
1,0068 K-1
0,0068 K-1
 
29)Zlato
Tepelná vodivost při 20 °C
318 W·m-1·K-1
186 W·m-1·K-1
86 W·m-1·K-1

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 38,2640 sekundy
Dat:
2019-09-03 18:29:22 Nick: josé

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY