Zlato test


Popis stránky

Zlato test Test z chemie.


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Zlato
Jakou má barvu?
žlutou
stříbrnou
červenou
last     next      Top      End..
 
2)Zlato
Zlato je v zemské kůře
značně vzácným prvkem
hojným prvkem
last     next      Top      End..
 
3)Zlato
Nejbohatší světová naleziště zlata jsou
v jižní Africe, na Uralu, v Austrálii
v Indii, Pákistánu a Íránu
v Jižní a Severní Americe a v Číně
last     next      Top      End..
 
4)Zlato
Od kdy je používáno člověkem?
již od starověku
od středověku
bylo objeveno až v 18.století
last     next      Top      End..
 
5)Zlato
Jak se mechanicky zpracovává?
dobře, je velmi kujné a měkké
špantě, je velmi křehké
last     next      Top      End..
 
6)Zlato
Jak je odolné proti atmosférické korozi?
velmi dobře
špatně
last     next      Top      End..
 
7)Zlato
K čemu se tento kov nejvíce využíval?
v dávnověku na výrobu nástrojů
zlato mělo vždy uplatnění pouze, jako materiál na výrobu šperků
pro výrobu dekorativních předmětů a šperků a jako měnová záruka při emisích bankovek
last     next      Top      End..
 
8)Zlato
Má zlato uplatnění v elektrotechnickém průmyslu?
ano, je dobrým vodičem elektrického proudu
ne, je příliš drahé
last     next      Top      End..
 
9)Zlato
Z běžných anorganických kyselin zlato reaguje pouze
se směsí koncentrované kyseliny dusičné (HNO3) a kyseliny chlorovodíkové (HCl) v poměru 1:3
s kyselinou sírovou
s kyselinou fosforečnou
last     next      Top      End..
 
10)Zlato
Co označuje latinský název AQUA REGIA?
lučavku královskou, která dokáže rozpustit zlato
lučavku sírovou, která dokáže rozpustit zlato
lučavku dusičnou, která dokáže rozpustit zlato
last     next      Top      End..
 
11)Zlato
Jak zlato reaguje se rtutí?
zlato se ve rtuti rozpadne na malé krystaly o délce stěny asi 1 mm
při kontaktu zlata se rtutí velmi snadno vzniká zvláštní roztok zlata ve rtuti
při dlouhodobém kontaktu zlata se rtutí vznikne na povrchu zlata stříbrný povlak
last     next      Top      End..
 
12)Zlato
Jak se nazývá slitina zlata se stříbrem
elektra
elektron
elektrum
last     next      Top      End..
 
13)Zlato
Jak se nazývají kapalné nebo pevné slitiny rtuti?
amalgámy
amalgany
amalgaty
last     next      Top      End..
 
14)Zlato
Jak se dá získat zlato obsažené v roztoku rtuti?
směs se nechá odstát, zlato je lehčí a vytvoří vrstvu na hladině rtuti, kterou je pak odsána
filtrací
zahřátím směsi na 300°C a odpařením rtuti
last     next      Top      End..
 
15)Zlato
Co je to rýžování zlata?
odstraňování nežádoucích příměsí z rožhaveného (tekutého) zlata
odstraňování lechčích částí horniny (písku) pomocí proudu vody
last     next      Top      End..
 
16)Zlato
Chemická značka zlata
Ar
Au
Am
last     next      Top      End..
 
17)Zlato
Latinský název zlata
Argentum
Arsenicum
Aurum
last     next      Top      End..
 
18)Zlato
Anglický název
God
Gold
Good
last     next      Top      End..
 
19)Zlato
Atomové číslo
7
63
79
last     next      Top      End..
 
20)Zlato
Relativní atomová hmotnost
196,97 amu
93,546 amu
3,546 amu
last     next      Top      End..
 
21)Zlato
Skupenství při +20°C
Pevné
Kapalné
Plynné
last     next      Top      End..
 
22)Zlato
Tvrdost
6 (Mohsova stupnice)
2,5 (Mohsova stupnice)
7 (Mohsova stupnice)
last     next      Top      End..
 
23)Zlato
Teplota tání
1337,33 K (1064,18 °C)
2 562 °C, tj. 2835 K
250,62 °C, tj. 523,77 K
1 084,62 °C, tj. 1 357,77 K
last     next      Top      End..
 
24)Zlato
Teplota varu
3129 K (2856 °C)
1 084,62 °C, tj. 1 357,77 K
2 562 °C, tj. 2835 K
725,62 °C, tj. 998,77 K
last     next      Top      End..
 
25)Zlato
Elektronegativita (Pauling)
3,7
0,2
2,54
last     next      Top      End..
 
26)Zlato
Hustota
16,78 g.cm³
11,741 g.cm³
8,960 g.cm³
19,30 g/cm³
last     next      Top      End..
 
27)Zlato
Měrný elektrický odpor při 20 °C
22,14 µΩ·m
3,78 nΩ·m
2,78 nΩ·m
16,78 nΩ·m
last     next      Top      End..
 
28)Zlato
Teplotní součinitel elektrického odporu
1,0068 K-1
0,0068 K-1
2,0068 K-1
last     next      Top      End..
 
29)Zlato
Tepelná vodivost při 20 °C
186 W·m-1·K-1
318 W·m-1·K-1
86 W·m-1·K-1

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 50,6760 sekundy
Dat:
2013-12-26 19:48:11 Nick: Katy

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY