Měď - chemický prvek


Popis stránky

Měď - chemický prvek Test z chemie.


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Měď
Jakou má barvu?
červenohnědou
černou
stříbrnou
last     next      Top      End..
 
2)Měď
Od kdy je používaná člověkem?
od středověku
byla objevena v 18.století
již od starověku
last     next      Top      End..
 
3)Měď
Jak se mechanicky zpracovává?
špantě, je velmi křehká
dobře, je velmi kujná
last     next      Top      End..
 
4)Měď
Jak je odolná proti atmosférické korozi?
špatně, je vhodná jen pro výrobky, které se používají v domácnosti
dobře, plechy z mědi se používají na klempířské práce
last     next      Top      End..
 
5)Měď
Je měď dobrý vodič elektrické energie?
velmi dobrý a je velmi důležitá v elektrotechnickém průmyslu
měď je velmi špatný vodič elektrické energie
last     next      Top      End..
 
6)Měď
V jaké slitině byla měď obsažena a využívána člověkem v prehistorických dobách?
v bronzu
v alpace
v elektronu
last     next      Top      End..
 
7)Měď
K čemu se tato slitina v prehistorických dobách využívala?
k výrobě ozdob, zbraní, nádob a jiných užitkových předmětů
jen k náboženským obřadům, jako oběť bohům
last     next      Top      End..
 
8)Měď
Od čeho je odvozen latinský název mědi?
od názvu ostrova Kypr
od latinského názvu pro kanára
od latinského názvu pro kozu domácí
last     next      Top      End..
 
9)Měď
Měď je v zemské kůře přítomna
velmi hojně
poměrně vzácně
last     next      Top      End..
 
10)Měď
Nejčastěji měď v případě nacházíme ve formě sulfidů, mezi něž patří například chalkosin. Jaký je český název pro CHALKOSIN?
leštěnec měděný
měděnka
skalice modrá
last     next      Top      End..
 
11)Měď
Mezi největší světové producenty mědi patří především
Španělsko, Írán, Pakistán a Kazachstán
Chile, Peru a USA v Novém Mexiku a Utahu
Švédsko, Finsko, Rusko a Čína
last     next      Top      End..
 
12)Měď
Jak se nazývá slitina mědi se zinkem?
alpaka
mosaz
bronz
last     next      Top      End..
 
13)Měď
Jak se nazývá slitina mědi s cínem?
mosaz
alpaka
bronz
last     next      Top      End..
 
14)Měď
Která slitina mědi slouží pro výrobu bižuterie jako tzv. kočičí zlato?
mosaz
bronz
alpaka
last     next      Top      End..
 
15)Měď
Která slitina mědi slouží pro výrobu pružin a pružinových per?
bronz
mosaz
alpaka
last     next      Top      End..
 
16)Měď
Alpaka je slitina mědi a?
niklu
olova
rtuti
last     next      Top      End..
 
17)Měď
Chemická značka mědi
Cr
Ca
Cu
last     next      Top      End..
 
18)Měď
Latinský název mědi
Cuprum
Cupr
Kuprum
last     next      Top      End..
 
19)Měď
Anglický název
Copper
Coopr
Cuper
last     next      Top      End..
 
20)Měď
Atomové číslo
29
63
7
last     next      Top      End..
 
21)Měď
Relativní atomová hmotnost
93,546 amu
63,546 amu
3,546 amu
last     next      Top      End..
 
22)Měď
Skupenství při +20°C
Kapalné
Pevné
Plynné
last     next      Top      End..
 
23)Měď
Tvrdost
7
6
3
last     next      Top      End..
 
24)Měď
Teplota tání
1 084,62 °C, tj. 1 357,77 K
2 562 °C, tj. 2835 K
250,62 °C, tj. 523,77 K
last     next      Top      End..
 
25)Měď
Teplota varu
725,62 °C, tj. 998,77 K
1 084,62 °C, tj. 1 357,77 K
2 562 °C, tj. 2835 K
last     next      Top      End..
 
26)Měď
Elektronegativita (Pauling)
1,9
0,2
3,7
last     next      Top      End..
 
27)Měď
Hustota
16,78 g.cm-3
11,741 g.cm-3
8,960 g.cm-3
last     next      Top      End..
 
28)Měď
Měrný elektrický odpor při 20 °C
3,78 nΩ·m
16,78 nΩ·m
2,78 nΩ·m
last     next      Top      End..
 
29)Měď
Teplotní součinitel elektrického odporu
0,0068 K-1
1,0068 K-1
2,0068 K-1
last     next      Top      End..
 
30)Měď
Tepelná vodivost při 20 °C
186 W·m-1·K-1
86 W·m-1·K-1
386 W·m-1·K-1

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 51,3800 sekundy
Dat:
2014-03-08 15:17:55 Nick: Katy

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY