Měď - chemický prvek


Popis stránky

Měď - chemický prvek Test z chemie.


Tipy na dárky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Měď - chemický prvek Test z chemie.
Chyba
 
1)Měď
Jakou má barvu?
stříbrnou
červenohnědou
černou
 
2)Měď
Od kdy je používaná člověkem?
již od starověku
od středověku
byla objevena v 18.století
 
3)Měď
Jak se mechanicky zpracovává?
dobře, je velmi kujná
špantě, je velmi křehká
 
4)Měď
Jak je odolná proti atmosférické korozi?
dobře, plechy z mědi se používají na klempířské práce
špatně, je vhodná jen pro výrobky, které se používají v domácnosti
 
5)Měď
Je měď dobrý vodič elektrické energie?
velmi dobrý a je velmi důležitá v elektrotechnickém průmyslu
měď je velmi špatný vodič elektrické energie
 
6)Měď
V jaké slitině byla měď obsažena a využívána člověkem v prehistorických dobách?
v alpace
v bronzu
v elektronu
 
7)Měď
K čemu se tato slitina v prehistorických dobách využívala?
jen k náboženským obřadům, jako oběť bohům
k výrobě ozdob, zbraní, nádob a jiných užitkových předmětů
 
8)Měď
Od čeho je odvozen latinský název mědi?
od latinského názvu pro kozu domácí
od latinského názvu pro kanára
od názvu ostrova Kypr
 
9)Měď
Měď je v zemské kůře přítomna
velmi hojně
poměrně vzácně
 
10)Měď
Nejčastěji měď v případě nacházíme ve formě sulfidů, mezi něž patří například chalkosin. Jaký je český název pro CHALKOSIN?
skalice modrá
leštěnec měděný
měděnka
 
11)Měď
Mezi největší světové producenty mědi patří především
Chile, Peru a USA v Novém Mexiku a Utahu
Švédsko, Finsko, Rusko a Čína
Španělsko, Írán, Pakistán a Kazachstán
 
12)Měď
Jak se nazývá slitina mědi se zinkem?
alpaka
mosaz
bronz
 
13)Měď
Jak se nazývá slitina mědi s cínem?
mosaz
alpaka
bronz
 
14)Měď
Která slitina mědi slouží pro výrobu bižuterie jako tzv. kočičí zlato?
bronz
alpaka
mosaz
 
15)Měď
Která slitina mědi slouží pro výrobu pružin a pružinových per?
alpaka
bronz
mosaz
 
16)Měď
Alpaka je slitina mědi a?
olova
rtuti
niklu
 
17)Měď
Chemická značka mědi
Ca
Cr
Cu
 
18)Měď
Latinský název mědi
Cuprum
Kuprum
Cupr
 
19)Měď
Anglický název
Coopr
Cuper
Copper
 
20)Měď
Atomové číslo
29
63
7
 
21)Měď
Relativní atomová hmotnost
93,546 amu
63,546 amu
3,546 amu
 
22)Měď
Skupenství při +20°C
Plynné
Kapalné
Pevné
 
23)Měď
Tvrdost
3
7
6
 
24)Měď
Teplota tání
1 084,62 °C, tj. 1 357,77 K
2 562 °C, tj. 2835 K
250,62 °C, tj. 523,77 K
 
25)Měď
Teplota varu
2 562 °C, tj. 2835 K
1 084,62 °C, tj. 1 357,77 K
725,62 °C, tj. 998,77 K
 
26)Měď
Elektronegativita (Pauling)
3,7
0,2
1,9
 
27)Měď
Hustota
11,741 g.cm-3
8,960 g.cm-3
16,78 g.cm-3
 
28)Měď
Měrný elektrický odpor při 20 °C
3,78 nΩ·m
16,78 nΩ·m
2,78 nΩ·m
 
29)Měď
Teplotní součinitel elektrického odporu
2,0068 K-1
1,0068 K-1
0,0068 K-1
 
30)Měď
Tepelná vodivost při 20 °C
386 W·m-1·K-1
186 W·m-1·K-1
86 W·m-1·K-1

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet