Měď - chemický prvek


Popis stránky

Měď - chemický prvek Test z chemie.


This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Měď
Jakou má barvu?
stříbrnou
červenohnědou
černou
 
2)Měď
Od kdy je používaná člověkem?
byla objevena v 18.století
již od starověku
od středověku
 
3)Měď
Jak se mechanicky zpracovává?
dobře, je velmi kujná
špantě, je velmi křehká
 
4)Měď
Jak je odolná proti atmosférické korozi?
špatně, je vhodná jen pro výrobky, které se používají v domácnosti
dobře, plechy z mědi se používají na klempířské práce
 
5)Měď
Je měď dobrý vodič elektrické energie?
měď je velmi špatný vodič elektrické energie
velmi dobrý a je velmi důležitá v elektrotechnickém průmyslu
 
6)Měď
V jaké slitině byla měď obsažena a využívána člověkem v prehistorických dobách?
v bronzu
v elektronu
v alpace
 
7)Měď
K čemu se tato slitina v prehistorických dobách využívala?
jen k náboženským obřadům, jako oběť bohům
k výrobě ozdob, zbraní, nádob a jiných užitkových předmětů
 
8)Měď
Od čeho je odvozen latinský název mědi?
od latinského názvu pro kanára
od latinského názvu pro kozu domácí
od názvu ostrova Kypr
 
9)Měď
Měď je v zemské kůře přítomna
velmi hojně
poměrně vzácně
 
10)Měď
Nejčastěji měď v případě nacházíme ve formě sulfidů, mezi něž patří například chalkosin. Jaký je český název pro CHALKOSIN?
leštěnec měděný
skalice modrá
měděnka
 
11)Měď
Mezi největší světové producenty mědi patří především
Švédsko, Finsko, Rusko a Čína
Chile, Peru a USA v Novém Mexiku a Utahu
Španělsko, Írán, Pakistán a Kazachstán
 
12)Měď
Jak se nazývá slitina mědi se zinkem?
mosaz
alpaka
bronz
 
13)Měď
Jak se nazývá slitina mědi s cínem?
mosaz
alpaka
bronz
 
14)Měď
Která slitina mědi slouží pro výrobu bižuterie jako tzv. kočičí zlato?
mosaz
bronz
alpaka
 
15)Měď
Která slitina mědi slouží pro výrobu pružin a pružinových per?
mosaz
bronz
alpaka
 
16)Měď
Alpaka je slitina mědi a?
niklu
olova
rtuti
 
17)Měď
Chemická značka mědi
Cu
Cr
Ca
 
18)Měď
Latinský název mědi
Kuprum
Cupr
Cuprum
 
19)Měď
Anglický název
Coopr
Copper
Cuper
 
20)Měď
Atomové číslo
7
63
29
 
21)Měď
Relativní atomová hmotnost
3,546 amu
93,546 amu
63,546 amu
 
22)Měď
Skupenství při +20°C
Pevné
Plynné
Kapalné
 
23)Měď
Tvrdost
3
7
6
 
24)Měď
Teplota tání
1 084,62 °C, tj. 1 357,77 K
2 562 °C, tj. 2835 K
250,62 °C, tj. 523,77 K
 
25)Měď
Teplota varu
1 084,62 °C, tj. 1 357,77 K
2 562 °C, tj. 2835 K
725,62 °C, tj. 998,77 K
 
26)Měď
Elektronegativita (Pauling)
1,9
0,2
3,7
 
27)Měď
Hustota
11,741 g.cm-3
16,78 g.cm-3
8,960 g.cm-3
 
28)Měď
Měrný elektrický odpor při 20 °C
2,78 nΩ·m
16,78 nΩ·m
3,78 nΩ·m
 
29)Měď
Teplotní součinitel elektrického odporu
1,0068 K-1
2,0068 K-1
0,0068 K-1
 
30)Měď
Tepelná vodivost při 20 °C
386 W·m-1·K-1
186 W·m-1·K-1
86 W·m-1·K-1

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 51,3800 sekundy
Dat:
2014-03-08 15:17:55 Nick: Katy

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY