Měď - chemický prvek


Popis stránky

Měď - chemický prvek Test z chemie.


This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Měď - chemický prvek Test z chemie.
Chyba
 
1)Měď
Jakou má barvu?
stříbrnou
červenohnědou
černou
 
2)Měď
Od kdy je používaná člověkem?
již od starověku
byla objevena v 18.století
od středověku
 
3)Měď
Jak se mechanicky zpracovává?
špantě, je velmi křehká
dobře, je velmi kujná
 
4)Měď
Jak je odolná proti atmosférické korozi?
dobře, plechy z mědi se používají na klempířské práce
špatně, je vhodná jen pro výrobky, které se používají v domácnosti
 
5)Měď
Je měď dobrý vodič elektrické energie?
velmi dobrý a je velmi důležitá v elektrotechnickém průmyslu
měď je velmi špatný vodič elektrické energie
 
6)Měď
V jaké slitině byla měď obsažena a využívána člověkem v prehistorických dobách?
v alpace
v bronzu
v elektronu
 
7)Měď
K čemu se tato slitina v prehistorických dobách využívala?
k výrobě ozdob, zbraní, nádob a jiných užitkových předmětů
jen k náboženským obřadům, jako oběť bohům
 
8)Měď
Od čeho je odvozen latinský název mědi?
od latinského názvu pro kanára
od názvu ostrova Kypr
od latinského názvu pro kozu domácí
 
9)Měď
Měď je v zemské kůře přítomna
velmi hojně
poměrně vzácně
 
10)Měď
Nejčastěji měď v případě nacházíme ve formě sulfidů, mezi něž patří například chalkosin. Jaký je český název pro CHALKOSIN?
skalice modrá
měděnka
leštěnec měděný
 
11)Měď
Mezi největší světové producenty mědi patří především
Chile, Peru a USA v Novém Mexiku a Utahu
Španělsko, Írán, Pakistán a Kazachstán
Švédsko, Finsko, Rusko a Čína
 
12)Měď
Jak se nazývá slitina mědi se zinkem?
bronz
mosaz
alpaka
 
13)Měď
Jak se nazývá slitina mědi s cínem?
bronz
alpaka
mosaz
 
14)Měď
Která slitina mědi slouží pro výrobu bižuterie jako tzv. kočičí zlato?
bronz
alpaka
mosaz
 
15)Měď
Která slitina mědi slouží pro výrobu pružin a pružinových per?
alpaka
mosaz
bronz
 
16)Měď
Alpaka je slitina mědi a?
niklu
olova
rtuti
 
17)Měď
Chemická značka mědi
Cu
Cr
Ca
 
18)Měď
Latinský název mědi
Cuprum
Cupr
Kuprum
 
19)Měď
Anglický název
Coopr
Copper
Cuper
 
20)Měď
Atomové číslo
63
29
7
 
21)Měď
Relativní atomová hmotnost
93,546 amu
3,546 amu
63,546 amu
 
22)Měď
Skupenství při +20°C
Kapalné
Pevné
Plynné
 
23)Měď
Tvrdost
6
7
3
 
24)Měď
Teplota tání
2 562 °C, tj. 2835 K
1 084,62 °C, tj. 1 357,77 K
250,62 °C, tj. 523,77 K
 
25)Měď
Teplota varu
2 562 °C, tj. 2835 K
1 084,62 °C, tj. 1 357,77 K
725,62 °C, tj. 998,77 K
 
26)Měď
Elektronegativita (Pauling)
1,9
0,2
3,7
 
27)Měď
Hustota
16,78 g.cm-3
11,741 g.cm-3
8,960 g.cm-3
 
28)Měď
Měrný elektrický odpor při 20 °C
16,78 nΩ·m
2,78 nΩ·m
3,78 nΩ·m
 
29)Měď
Teplotní součinitel elektrického odporu
1,0068 K-1
2,0068 K-1
0,0068 K-1
 
30)Měď
Tepelná vodivost při 20 °C
386 W·m-1·K-1
86 W·m-1·K-1
186 W·m-1·K-1

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY