Základní chemické zákony, které musíte znát - test a definice


Popis stránky

Základní chemické zákony, které musíte znát - test a definiceChemie základní znalosti - test

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Základní chemické zákony, které musíte znát - test a definiceChemie základní znalosti - test
Chyba
 
1)
Kdo zavedl pojem MOLEKULA?
Avogadro
Louis Pasteur
Lomonosov
 
2)
Energii nelze vytvořit ani zničit.
Zákon zachování energie
Zákon Avogadrův
Zákon zachování hmotnosti
 
3)
Tvoří-li dva prvky více podvojných sloučenin, pak hmotnosti jednoho prvku slučujícího se vždy se stejným množstvím prvku druhého jsou pro tyto sloučeniny v poměrech, které lze vyjádřit přibližně podílem malých celých čísel.
Zákon zachování energie
Zákon násobných poměrů slučovacích
Zákon stálých poměrů slučovacích
 
4)
Jak se nazývá tento zákon? VE STEJNÝCH OBJEMECH RŮZNÝCH PLYNŮ ČI PAR JE ZA STEJNÉHO TLAKU A TEPLOTY STEJNÝ POČET MOLEKUL.
Zákon stálých poměrů objemových
Zákon násobných poměrů slučovacích
Zákon Avogadrův
 
5)
Komu patří autorství poznání že ENERGII NELZE VYTVOŘIT ANI ZNIČIT?
Lomonosov (1748), Mayer (1842)
Nobel (1834)
Newton (1795)
 
6)
Heteronukleární molekula
se skládá z více atomů různých prvků
se skládá ze dvou atomů stejného prvku
se skládá z více atomů stejného prvku
 
7)
Kdo formuloval ZÁKON STÁLÝCH POMĚRŮ OBJEMOVÝCH?
nezávisle Proust a Gay-Lussac (1799)
Lomonosov (1748)
Joseph Gay-Lussac (1805)
 
8)
Při stálém tlaku a teplotě jsou objemy plynů vstupujících spolu do reakce, popřípadě též objemy plynných produktů reakce, vždy ve stejném poměru, který je možno vyjádřit malými celými čísly.
Zákon násobných poměrů slučovacích
Zákon stálých poměrů objemových
Zákon stálých poměrů slučovacích
 
9)
Vyberte nejmenší částici látky, která má ještě chemické vlastnosti této látky
atom
molekula
proton
 
10)
Může být molekula tvořena jen jedním atomem?
ano, ale jen při jaderné reakci, při srážce s fotonem a za velmi vysokých teplot
ano a nejsou k tomu zapotřebí mimořádné podmínky
ne, protože molekula musí vždy tvořit základ sloučeniny (látky)
ne, atomy musí být vždy nejméně v párech
 
11)
Faradayova konstanta F má hodnotu:
9,6485×104 C.mol−1
6,9458×103 C.mol−1
1,8564×102 C.mol−1
 
12)
Kdo formuloval ZÁKON NÁSOBNÝCH POMĚRŮ SLUČOVACÍCH?
Lomonosov (1748), Mayer (1842)
nezávisle Proust a Dalton (1799)
nezávisle Richter (1791) a Dalton (1802)
 
13)
Hmotnost všech látek do reakce vstupujících je rovna hmotnosti všech reakčních produktů.
Zákon stálých poměrů slučovacích
Zákon zachování hmotnosti
Zákon zachování energie
 
14)
Hmotnostní poměr prvků či součástí dané sloučeniny je vždy stejný a nezávislý na způsobu přípravy sloučeniny.
Zákon zachování energie
Zákon násobných poměrů slučovacích
Zákon stálých poměrů slučovacích
 
15)
Kdo formuloval zákon: Hmotnost látky vyloučené na elektrodě závisí přímo úměrně na elektrickém proudu, procházejícím elektrolytem, a na čase, po který elektrický proud procházel.
Alessandro Volta (1828)
Michael Faraday
Amedeo Avogadro (1858)
 
16)
Kdo formuloval ZÁKON STÁLÝCH POMĚRŮ SLUČOVACÍCH?
nezávisle Proust a Dalton (1799)
Dalton (1752)
Lomonosov (1749)
 
17)
Kdo formuloval ZÁKON ZACHOVÁNÍ HMOTNOSTI?
Joseph Gay-Lussac (1805)
Amedeo Avogadro
Lomonosov (1748) a později nezávisle na něm Lavoisier (1774)

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY