Chemie chemie.okhelp.cz
  Stránky
Index
Základní chemické zákony - musíte znát!!!
» Uhlovodíky
Uhlovodíky vzorce
Uhlovodíky využití
Uhlovodíky použití
Kovy test
Kyseliny - určení názvu podle sumárního vzorce
Kyseliny urči jejich vzorec
Periodická tabulka prvků
Periodická tabulka
Ropa
Slavní chemici test
Mohsova stupnice tvrdosti
Názvy sloučenin a modifikací

Uhlovodíky chemie test školní

home »  testy  »  uhlovodikySponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Uhlovodíky chemie test školní - chemické testy.
Chyba
 
1)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se často při kempování do plynových spotřebičů.
propan
propan-butan
bioplyn
methan
last  next  Top End
 
2)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Aren, škodí zdraví, vyroben z černého uhlí, sublimuje při zahřívání, tvoří bílé krápníky.
benzen
CH4 – methan
propan-butan
naftalen
last  next  Top End
 
3)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Uhlovodíky, které netvoří řetězec, ale kruh, se nazývají
uzavřené
přirozené
cyklické
základní
last  next  Top End
 
4)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Charakteristická vlastnost, kterou mají téměř všechny uhlovodíky.
bezbarvost
hořlavost
kapalnost
last  next  Top End
 
5)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Látka, která vzniká rozkladem organických látek, je také považována za alternativní palivo.
naftalen
bioplyn
toulen
močůvka
last  next  Top End
 
6)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bojí se jej především horníci.
toulen
methan
C3H8 – propan
C4H10 - butan
last  next  Top End
 
7)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Někdy se používá jako droga, charakteristicky zapáchající, poškozuje mozek.
autogen
bioplyn
methan
toulen
last  next  Top End
 
8)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber alkany
C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
last  next  Top End
 
9)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Prvek, který je základem všech organických látek.
benzen
methan
uhlík
vápník
last  next  Top End
 
10)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Extrémně hořlavý plyn nejvíce používaný pro tepelně náročné svařování.
methan
acetylen
C7H8 - toluen
C4H10 - butan
last  next  Top End
 
11)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber areny
C3H8 – propan a C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
last  next  Top End
 
12)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se k hubení šatních molů.
naftalen
butan
methan
ethan
last  next  Top End
 
13)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vzniká při fermentaci kejdy, ve chlévech.
butan
naftalen
C3H8 – propan
methan
last  next  Top End
 
14)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Směs acetylenu a kyslíku, používaná k řezání a sváření kovů.
autogen
monogen
polygen
duogen
last  next  Top End
 
15)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší aren.
uhlík
benzen
naftalen
last  next  Top End
 
16)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Náhradní droga čichačů.
C10H8 – naftalen
acetylen
toulen
CH4 – methan
last  next  Top End
 
17)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který, či které mají pouze jednoduché vazby?
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C6H6 – benzen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
last  next  Top End
 
18)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Autogen tvoří dvojice plynů - kyslík a?
C2H6 – ethan
methan
benzen
acetylen
last  next  Top End
 
19)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bezbarvá kapalina, nerozpustná ve vodě, zapáchající jako ředidlo, hořlavá, způsobuje nádory.
benzen
methan
acetylen
propan
last  next  Top End
 
20)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší uhlovodík, centrální atom je obklopen čtyřmi stejnými atomy jiného prvku.
methan
ethan
propan
butan
last  next  Top End
 
21)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Těžký plyn pohybující se těsně nad zemí, plní se do láhví pro plynové sporáky.
C4H10 - butan
helium
methan
propan-butan
last  next  Top End
 
22)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který,nebo které mají aromatické jádro?
CH4 – methan
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
CH4 – methan, C3H8 – propan, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
last  next  Top End
 
23)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Benzin je směs jakých uhlovodíků.
methanu a butanu
propanu, butanu a ethanu
kapalných

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 57,6659 sekundy
Dat:
2015-02-17 19:00:08 Nick: Mariana Kotrlová

 


Sponzorované odkazy

 
  Složky
Chemie Home
- Testy
 Sub složky
-- Oxidy
-- Chemické prvky


Android softwareAngličtinaAuto - motoBiologie+ZdravíČeský jazyk pravidlaChemieDějepisDownloadDům & zahradaFinanceFyzikaZeměpis-geografieGeometrieHryProgramy zdarmaJazykyKuchařkaMatematikaPro ŽenyPSČSeznamkySportVideoPřesný čas + počasí

home »  testy  »  uhlovodiky

  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2017 chemie.okhelp.cz All right reserved