Chemie chemie.okhelp.cz

Uhlovodíky chemie test školní

home »  testy  »  uhlovodiky

Sponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Uhlovodíky chemie test školní - chemické testy.
Chyba
 
1)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Někdy se používá jako droga, charakteristicky zapáchající, poškozuje mozek.
bioplyn
autogen
methan
toulen
last  next  Top End
 
2)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Aren, škodí zdraví, vyroben z černého uhlí, sublimuje při zahřívání, tvoří bílé krápníky.
propan-butan
benzen
naftalen
CH4 – methan
last  next  Top End
 
3)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Těžký plyn pohybující se těsně nad zemí, plní se do láhví pro plynové sporáky.
C4H10 - butan
helium
propan-butan
methan
last  next  Top End
 
4)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vzniká při fermentaci kejdy, ve chlévech.
naftalen
C3H8 – propan
methan
butan
last  next  Top End
 
5)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Náhradní droga čichačů.
C10H8 – naftalen
CH4 – methan
toulen
acetylen
last  next  Top End
 
6)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Autogen tvoří dvojice plynů - kyslík a?
C2H6 – ethan
acetylen
benzen
methan
last  next  Top End
 
7)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který, či které mají pouze jednoduché vazby?
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C6H6 – benzen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
last  next  Top End
 
8)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Charakteristická vlastnost, kterou mají téměř všechny uhlovodíky.
bezbarvost
kapalnost
hořlavost
last  next  Top End
 
9)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Směs acetylenu a kyslíku, používaná k řezání a sváření kovů.
polygen
monogen
duogen
autogen
last  next  Top End
 
10)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Látka, která vzniká rozkladem organických látek, je také považována za alternativní palivo.
bioplyn
močůvka
toulen
naftalen
last  next  Top End
 
11)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber alkany
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen
C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
last  next  Top End
 
12)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Extrémně hořlavý plyn nejvíce používaný pro tepelně náročné svařování.
C4H10 - butan
C7H8 - toluen
methan
acetylen
last  next  Top End
 
13)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší uhlovodík, centrální atom je obklopen čtyřmi stejnými atomy jiného prvku.
propan
butan
methan
ethan
last  next  Top End
 
14)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bezbarvá kapalina, nerozpustná ve vodě, zapáchající jako ředidlo, hořlavá, způsobuje nádory.
benzen
methan
propan
acetylen
last  next  Top End
 
15)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Benzin je směs jakých uhlovodíků.
methanu a butanu
propanu, butanu a ethanu
kapalných
last  next  Top End
 
16)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se k hubení šatních molů.
naftalen
methan
ethan
butan
last  next  Top End
 
17)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Prvek, který je základem všech organických látek.
methan
benzen
vápník
uhlík
last  next  Top End
 
18)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Uhlovodíky, které netvoří řetězec, ale kruh, se nazývají
základní
uzavřené
cyklické
přirozené
last  next  Top End
 
19)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bojí se jej především horníci.
toulen
C3H8 – propan
C4H10 - butan
methan
last  next  Top End
 
20)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší aren.
benzen
naftalen
uhlík
last  next  Top End
 
21)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se často při kempování do plynových spotřebičů.
propan
bioplyn
methan
propan-butan
last  next  Top End
 
22)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který,nebo které mají aromatické jádro?
CH4 – methan, C3H8 – propan, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
CH4 – methan
last  next  Top End
 
23)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber areny
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C3H8 – propan a C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 57,6659 sekundy
Dat:
2015-02-17 19:00:08 Nick: Mariana Kotrlová

 


Sponzorované odkazy
 

Pranostiky - počasí

  Složky
Chemie Home
- Testy
 Sub složky
-- Oxidy
-- Chemické prvkyhome »  testy  »  uhlovodiky

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2018 chemie.okhelp.cz All right reserved