Chemie chemie.okhelp.cz
  Stránky
Index
Základní chemické zákony - musíte znát!!!
» Uhlovodíky
Uhlovodíky vzorce
Uhlovodíky využití
Uhlovodíky použití
Kovy test
Kyseliny - určení názvu podle sumárního vzorce
Kyseliny urči jejich vzorec
Periodická tabulka prvků
Periodická tabulka
Ropa
Slavní chemici test
Mohsova stupnice tvrdosti
Názvy sloučenin a modifikací

Uhlovodíky chemie test školní

home »  testy  »  uhlovodiky
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Uhlovodíky chemie test školní - chemické testy.
Chyba
 
1)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Směs acetylenu a kyslíku, používaná k řezání a sváření kovů.
autogen
polygen
monogen
duogen
last  next  Top End
 
2)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Náhradní droga čichačů.
C10H8 – naftalen
acetylen
CH4 – methan
toulen
last  next  Top End
 
3)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Prvek, který je základem všech organických látek.
methan
uhlík
benzen
vápník
last  next  Top End
 
4)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Benzin je směs jakých uhlovodíků.
kapalných
propanu, butanu a ethanu
methanu a butanu
last  next  Top End
 
5)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Aren, škodí zdraví, vyroben z černého uhlí, sublimuje při zahřívání, tvoří bílé krápníky.
CH4 – methan
propan-butan
naftalen
benzen
last  next  Top End
 
6)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který, či které mají pouze jednoduché vazby?
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C6H6 – benzen
last  next  Top End
 
7)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bojí se jej především horníci.
toulen
C4H10 - butan
C3H8 – propan
methan
last  next  Top End
 
8)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší uhlovodík, centrální atom je obklopen čtyřmi stejnými atomy jiného prvku.
butan
ethan
propan
methan
last  next  Top End
 
9)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber alkany
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
last  next  Top End
 
10)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Charakteristická vlastnost, kterou mají téměř všechny uhlovodíky.
kapalnost
bezbarvost
hořlavost
last  next  Top End
 
11)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vzniká při fermentaci kejdy, ve chlévech.
naftalen
C3H8 – propan
butan
methan
last  next  Top End
 
12)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se často při kempování do plynových spotřebičů.
propan-butan
methan
propan
bioplyn
last  next  Top End
 
13)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Extrémně hořlavý plyn nejvíce používaný pro tepelně náročné svařování.
acetylen
C4H10 - butan
methan
C7H8 - toluen
last  next  Top End
 
14)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se k hubení šatních molů.
methan
butan
ethan
naftalen
last  next  Top End
 
15)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Těžký plyn pohybující se těsně nad zemí, plní se do láhví pro plynové sporáky.
methan
propan-butan
helium
C4H10 - butan
last  next  Top End
 
16)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bezbarvá kapalina, nerozpustná ve vodě, zapáchající jako ředidlo, hořlavá, způsobuje nádory.
benzen
methan
propan
acetylen
last  next  Top End
 
17)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Uhlovodíky, které netvoří řetězec, ale kruh, se nazývají
cyklické
uzavřené
přirozené
základní
last  next  Top End
 
18)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Látka, která vzniká rozkladem organických látek, je také považována za alternativní palivo.
bioplyn
toulen
močůvka
naftalen
last  next  Top End
 
19)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší aren.
uhlík
naftalen
benzen
last  next  Top End
 
20)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který,nebo které mají aromatické jádro?
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
CH4 – methan, C3H8 – propan, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
last  next  Top End
 
21)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Někdy se používá jako droga, charakteristicky zapáchající, poškozuje mozek.
autogen
toulen
bioplyn
methan
last  next  Top End
 
22)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber areny
C3H8 – propan a C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
last  next  Top End
 
23)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Autogen tvoří dvojice plynů - kyslík a?
C2H6 – ethan
benzen
methan
acetylen

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 57,6659 sekundy
Dat:
2015-02-17 19:00:08 Nick: Mariana Kotrlová

 


Sponzorované odkazy
 
  Složky
Chemie Home
- Testy
 Sub složky
-- Oxidy
-- Chemické prvky


Android softwareAngličtinaAuto - motoBiologie+ZdravíČeský jazyk pravidlaChemieDějepisDownloadDům & zahradaFinanceFyzikaZeměpis-geografieGeometrieHryProgramy zdarmaJazykyKuchařkaMatematikaPro ŽenyPSČSeznamkySportVideoPřesný čas + počasí

home »  testy  »  uhlovodiky

  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2017 chemie.okhelp.cz All right reserved