Chemie chemie.okhelp.cz
  Stránky
Index
Základní chemické zákony - musíte znát!!!
» Uhlovodíky
Uhlovodíky vzorce
Uhlovodíky využití
Uhlovodíky použití
Kovy test
Kyseliny - určení názvu podle sumárního vzorce
Kyseliny urči jejich vzorec
Periodická tabulka prvků
Periodická tabulka
Ropa
Slavní chemici test
Mohsova stupnice tvrdosti
Názvy sloučenin a modifikací

Uhlovodíky chemie test školní

home »  testy  »  uhlovodiky
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Uhlovodíky chemie test školní - chemické testy.
Chyba
 
1)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Extrémně hořlavý plyn nejvíce používaný pro tepelně náročné svařování.
C7H8 - toluen
acetylen
methan
C4H10 - butan
last  next  Top End
 
2)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vzniká při fermentaci kejdy, ve chlévech.
butan
naftalen
methan
C3H8 – propan
last  next  Top End
 
3)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Směs acetylenu a kyslíku, používaná k řezání a sváření kovů.
autogen
polygen
monogen
duogen
last  next  Top End
 
4)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Uhlovodíky, které netvoří řetězec, ale kruh, se nazývají
přirozené
základní
uzavřené
cyklické
last  next  Top End
 
5)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Aren, škodí zdraví, vyroben z černého uhlí, sublimuje při zahřívání, tvoří bílé krápníky.
propan-butan
naftalen
CH4 – methan
benzen
last  next  Top End
 
6)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Benzin je směs jakých uhlovodíků.
propanu, butanu a ethanu
methanu a butanu
kapalných
last  next  Top End
 
7)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber areny
C3H8 – propan a C4H10 - butan
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
last  next  Top End
 
8)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se často při kempování do plynových spotřebičů.
bioplyn
propan-butan
methan
propan
last  next  Top End
 
9)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber alkany
C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
last  next  Top End
 
10)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se k hubení šatních molů.
butan
methan
ethan
naftalen
last  next  Top End
 
11)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Prvek, který je základem všech organických látek.
benzen
uhlík
vápník
methan
last  next  Top End
 
12)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Někdy se používá jako droga, charakteristicky zapáchající, poškozuje mozek.
autogen
toulen
methan
bioplyn
last  next  Top End
 
13)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Autogen tvoří dvojice plynů - kyslík a?
C2H6 – ethan
methan
acetylen
benzen
last  next  Top End
 
14)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který, či které mají pouze jednoduché vazby?
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C6H6 – benzen
last  next  Top End
 
15)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Těžký plyn pohybující se těsně nad zemí, plní se do láhví pro plynové sporáky.
methan
C4H10 - butan
helium
propan-butan
last  next  Top End
 
16)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší aren.
uhlík
benzen
naftalen
last  next  Top End
 
17)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Látka, která vzniká rozkladem organických látek, je také považována za alternativní palivo.
bioplyn
toulen
naftalen
močůvka
last  next  Top End
 
18)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Charakteristická vlastnost, kterou mají téměř všechny uhlovodíky.
hořlavost
kapalnost
bezbarvost
last  next  Top End
 
19)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který,nebo které mají aromatické jádro?
CH4 – methan
CH4 – methan, C3H8 – propan, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
last  next  Top End
 
20)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Náhradní droga čichačů.
C10H8 – naftalen
CH4 – methan
toulen
acetylen
last  next  Top End
 
21)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bezbarvá kapalina, nerozpustná ve vodě, zapáchající jako ředidlo, hořlavá, způsobuje nádory.
benzen
acetylen
propan
methan
last  next  Top End
 
22)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší uhlovodík, centrální atom je obklopen čtyřmi stejnými atomy jiného prvku.
butan
ethan
methan
propan
last  next  Top End
 
23)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bojí se jej především horníci.
methan
toulen
C3H8 – propan
C4H10 - butan

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 57,6659 sekundy
Dat:
2015-02-17 19:00:08 Nick: Mariana Kotrlová

 
Sponzorované odkazy  Složky
Chemie Home
- Testy
 Sub složky
-- Oxidy
-- Chemické prvky


Android softwareAngličtinaAuto - motoBiologie+ZdravíČeský jazyk pravidlaChemieDějepisDownloadDům & zahradaFinanceFyzikaZeměpis-geografieGeometrieHryProgramy zdarmaJazykyKuchařkaMatematikaPro ŽenyPSČSeznamkySportVideoPřesný čas + počasí

home »  testy  »  uhlovodiky

  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2017 chemie.okhelp.cz All right reserved