Chemie chemie.okhelp.cz

Uhlovodíky chemie test školní

home »  testy  »  uhlovodikySponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Uhlovodíky chemie test školní - chemické testy.
Chyba
 
1)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Směs acetylenu a kyslíku, používaná k řezání a sváření kovů.
duogen
polygen
monogen
autogen
last  next  Top End
 
2)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber alkany
C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
last  next  Top End
 
3)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber areny
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C3H8 – propan a C4H10 - butan
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
last  next  Top End
 
4)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se často při kempování do plynových spotřebičů.
propan
methan
bioplyn
propan-butan
last  next  Top End
 
5)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Benzin je směs jakých uhlovodíků.
methanu a butanu
kapalných
propanu, butanu a ethanu
last  next  Top End
 
6)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Extrémně hořlavý plyn nejvíce používaný pro tepelně náročné svařování.
C7H8 - toluen
C4H10 - butan
methan
acetylen
last  next  Top End
 
7)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bezbarvá kapalina, nerozpustná ve vodě, zapáchající jako ředidlo, hořlavá, způsobuje nádory.
acetylen
propan
methan
benzen
last  next  Top End
 
8)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vzniká při fermentaci kejdy, ve chlévech.
C3H8 – propan
naftalen
butan
methan
last  next  Top End
 
9)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Charakteristická vlastnost, kterou mají téměř všechny uhlovodíky.
bezbarvost
hořlavost
kapalnost
last  next  Top End
 
10)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bojí se jej především horníci.
C3H8 – propan
C4H10 - butan
methan
toulen
last  next  Top End
 
11)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Prvek, který je základem všech organických látek.
vápník
methan
benzen
uhlík
last  next  Top End
 
12)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který,nebo které mají aromatické jádro?
CH4 – methan, C3H8 – propan, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
CH4 – methan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
last  next  Top End
 
13)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Autogen tvoří dvojice plynů - kyslík a?
benzen
acetylen
C2H6 – ethan
methan
last  next  Top End
 
14)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který, či které mají pouze jednoduché vazby?
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C6H6 – benzen
last  next  Top End
 
15)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Náhradní droga čichačů.
acetylen
toulen
CH4 – methan
C10H8 – naftalen
last  next  Top End
 
16)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší uhlovodík, centrální atom je obklopen čtyřmi stejnými atomy jiného prvku.
methan
ethan
butan
propan
last  next  Top End
 
17)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Těžký plyn pohybující se těsně nad zemí, plní se do láhví pro plynové sporáky.
helium
C4H10 - butan
propan-butan
methan
last  next  Top End
 
18)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Někdy se používá jako droga, charakteristicky zapáchající, poškozuje mozek.
autogen
bioplyn
toulen
methan
last  next  Top End
 
19)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Aren, škodí zdraví, vyroben z černého uhlí, sublimuje při zahřívání, tvoří bílé krápníky.
benzen
propan-butan
CH4 – methan
naftalen
last  next  Top End
 
20)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší aren.
naftalen
uhlík
benzen
last  next  Top End
 
21)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se k hubení šatních molů.
methan
naftalen
butan
ethan
last  next  Top End
 
22)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Uhlovodíky, které netvoří řetězec, ale kruh, se nazývají
cyklické
uzavřené
přirozené
základní
last  next  Top End
 
23)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Látka, která vzniká rozkladem organických látek, je také považována za alternativní palivo.
močůvka
naftalen
bioplyn
toulen

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 57,6659 sekundy
Dat:
2015-02-17 19:00:08 Nick: Mariana Kotrlová

 


Sponzorované odkazy
 

Pranostiky - počasí

  Složky
Chemie Home
- Testy
 Sub složky
-- Oxidy
-- Chemické prvkyhome »  testy  »  uhlovodiky

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2017 chemie.okhelp.cz All right reserved