Chemie chemie.okhelp.cz
  Stránky
Index
Základní chemické zákony - musíte znát!!!
» Uhlovodíky
Uhlovodíky vzorce
Uhlovodíky využití
Uhlovodíky použití
Kovy test
Kyseliny - určení názvu podle sumárního vzorce
Kyseliny urči jejich vzorec
Periodická tabulka prvků
Periodická tabulka
Ropa
Slavní chemici test
Mohsova stupnice tvrdosti
Názvy sloučenin a modifikací

Uhlovodíky chemie test školní

home »  testy  »  uhlovodiky
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Uhlovodíky chemie test školní - chemické testy.
Chyba
 
1)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber alkany
C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
last  next  Top End
 
2)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který, či které mají pouze jednoduché vazby?
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C6H6 – benzen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
last  next  Top End
 
3)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se k hubení šatních molů.
ethan
naftalen
methan
butan
last  next  Top End
 
4)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Směs acetylenu a kyslíku, používaná k řezání a sváření kovů.
duogen
polygen
autogen
monogen
last  next  Top End
 
5)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se často při kempování do plynových spotřebičů.
bioplyn
propan-butan
methan
propan
last  next  Top End
 
6)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Někdy se používá jako droga, charakteristicky zapáchající, poškozuje mozek.
toulen
autogen
bioplyn
methan
last  next  Top End
 
7)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší uhlovodík, centrální atom je obklopen čtyřmi stejnými atomy jiného prvku.
butan
ethan
methan
propan
last  next  Top End
 
8)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bojí se jej především horníci.
C3H8 – propan
toulen
methan
C4H10 - butan
last  next  Top End
 
9)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Autogen tvoří dvojice plynů - kyslík a?
methan
benzen
C2H6 – ethan
acetylen
last  next  Top End
 
10)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který,nebo které mají aromatické jádro?
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
CH4 – methan
CH4 – methan, C3H8 – propan, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
last  next  Top End
 
11)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Těžký plyn pohybující se těsně nad zemí, plní se do láhví pro plynové sporáky.
C4H10 - butan
methan
helium
propan-butan
last  next  Top End
 
12)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber areny
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C3H8 – propan a C4H10 - butan
last  next  Top End
 
13)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Benzin je směs jakých uhlovodíků.
methanu a butanu
propanu, butanu a ethanu
kapalných
last  next  Top End
 
14)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bezbarvá kapalina, nerozpustná ve vodě, zapáchající jako ředidlo, hořlavá, způsobuje nádory.
methan
benzen
acetylen
propan
last  next  Top End
 
15)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Prvek, který je základem všech organických látek.
vápník
methan
benzen
uhlík
last  next  Top End
 
16)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Látka, která vzniká rozkladem organických látek, je také považována za alternativní palivo.
naftalen
močůvka
toulen
bioplyn
last  next  Top End
 
17)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Aren, škodí zdraví, vyroben z černého uhlí, sublimuje při zahřívání, tvoří bílé krápníky.
benzen
propan-butan
CH4 – methan
naftalen
last  next  Top End
 
18)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Náhradní droga čichačů.
CH4 – methan
C10H8 – naftalen
toulen
acetylen
last  next  Top End
 
19)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vzniká při fermentaci kejdy, ve chlévech.
naftalen
C3H8 – propan
methan
butan
last  next  Top End
 
20)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Charakteristická vlastnost, kterou mají téměř všechny uhlovodíky.
hořlavost
kapalnost
bezbarvost
last  next  Top End
 
21)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Uhlovodíky, které netvoří řetězec, ale kruh, se nazývají
základní
přirozené
cyklické
uzavřené
last  next  Top End
 
22)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Extrémně hořlavý plyn nejvíce používaný pro tepelně náročné svařování.
acetylen
C4H10 - butan
C7H8 - toluen
methan
last  next  Top End
 
23)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší aren.
uhlík
naftalen
benzen

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 57,6659 sekundy
Dat:
2015-02-17 19:00:08 Nick: Mariana Kotrlová

 
Sponzorované odkazy  Složky
Chemie Home
- Testy
 Sub složky
-- Oxidy
-- Chemické prvky


Android softwareAngličtinaAuto - motoBiologie+ZdravíČeský jazyk pravidlaChemieDějepisDownloadDům & zahradaFinanceFyzikaZeměpis-geografieGeometrieHryProgramy zdarmaJazykyKuchařkaMatematikaPro ŽenyPSČSeznamkySportVideoPřesný čas + počasí

home »  testy  »  uhlovodiky

  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2017 chemie.okhelp.cz All right reserved