Chemie chemie.okhelp.cz

Uhlovodíky chemie test školní

home »  testy  »  uhlovodiky

Sponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Uhlovodíky chemie test školní - chemické testy.
Chyba
 
1)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber alkany
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen
C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
last  next  Top End
 
2)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší uhlovodík, centrální atom je obklopen čtyřmi stejnými atomy jiného prvku.
propan
ethan
methan
butan
last  next  Top End
 
3)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bojí se jej především horníci.
C4H10 - butan
methan
C3H8 – propan
toulen
last  next  Top End
 
4)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Bezbarvá kapalina, nerozpustná ve vodě, zapáchající jako ředidlo, hořlavá, způsobuje nádory.
acetylen
benzen
propan
methan
last  next  Top End
 
5)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Prvek, který je základem všech organických látek.
vápník
methan
uhlík
benzen
last  next  Top End
 
6)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Extrémně hořlavý plyn nejvíce používaný pro tepelně náročné svařování.
C4H10 - butan
C7H8 - toluen
methan
acetylen
last  next  Top End
 
7)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Nejjednodušší aren.
benzen
naftalen
uhlík
last  next  Top End
 
8)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se k hubení šatních molů.
methan
ethan
butan
naftalen
last  next  Top End
 
9)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Uhlovodíky, které netvoří řetězec, ale kruh, se nazývají
uzavřené
přirozené
základní
cyklické
last  next  Top End
 
10)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který, či které mají pouze jednoduché vazby?
C6H6 – benzen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
last  next  Top End
 
11)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Benzin je směs jakých uhlovodíků.
methanu a butanu
propanu, butanu a ethanu
kapalných
last  next  Top End
 
12)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Někdy se používá jako droga, charakteristicky zapáchající, poškozuje mozek.
methan
bioplyn
toulen
autogen
last  next  Top End
 
13)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Který,nebo které mají aromatické jádro?
CH4 – methan, C3H8 – propan, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
CH4 – methan
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
last  next  Top End
 
14)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Směs acetylenu a kyslíku, používaná k řezání a sváření kovů.
duogen
polygen
autogen
monogen
last  next  Top End
 
15)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Používá se často při kempování do plynových spotřebičů.
propan-butan
methan
bioplyn
propan
last  next  Top End
 
16)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Aren, škodí zdraví, vyroben z černého uhlí, sublimuje při zahřívání, tvoří bílé krápníky.
CH4 – methan
naftalen
benzen
propan-butan
last  next  Top End
 
17)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Látka, která vzniká rozkladem organických látek, je také považována za alternativní palivo.
toulen
naftalen
bioplyn
močůvka
last  next  Top End
 
18)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vzniká při fermentaci kejdy, ve chlévech.
naftalen
butan
C3H8 – propan
methan
last  next  Top End
 
19)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Těžký plyn pohybující se těsně nad zemí, plní se do láhví pro plynové sporáky.
propan-butan
helium
C4H10 - butan
methan
last  next  Top End
 
20)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Vyber areny
C10H8 – naftalen, C6H6 – benzen, C7H8 - toluen
C3H8 – propan a C4H10 - butan
CH4 – methan, C3H8 – propan, C2H6 – ethan, C4H10 - butan
last  next  Top End
 
21)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Autogen tvoří dvojice plynů - kyslík a?
benzen
C2H6 – ethan
methan
acetylen
last  next  Top End
 
22)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Charakteristická vlastnost, kterou mají téměř všechny uhlovodíky.
bezbarvost
hořlavost
kapalnost
last  next  Top End
 
23)Uhlovodík, mn.č. uhlovodíky
Náhradní droga čichačů.
CH4 – methan
C10H8 – naftalen
toulen
acetylen

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 57,6659 sekundy
Dat:
2015-02-17 19:00:08 Nick: Mariana Kotrlová

 


Sponzorované odkazy
 


 

Pranostiky - počasí

  Složky
Chemie Home
- Testy
 Sub složky
-- Oxidy
-- Chemické prvkyhome »  testy  »  uhlovodiky

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2018 chemie.okhelp.cz All right reserved